Om oss

Vi är till för våra kunder, er framgång är vår framgång.

Data och fakta är grunden i allt vi gör eftersom tillgång till rätt information är kritisk för att kunna ta rätt beslut. Data och information som ger våra kunder den konkurrensfördel som behövs för att  vara framgångsrika  -  antingen genom informationen i sig själv eller genom de verktyg och tjänster vi utvecklar  för att du ska kunna ta affärsbeslut.

Vi använder oss av en kombination av marknadsanalyser och statistiska modelleringar för att skapa pålitlig och relevant data samt information. Vi är stolta över att bidra till enkelhet och tydlighet på en marknad som är komplex och svårprognostiserad och att vi har utvecklat vår verksamhet dit vi är idag, ledande inom vårt verksamhetsområde i Europa.

Idag kan vi erbjuda produkter och tjänster som är ovärderliga i varje skede av ett fordons livscykel; affärskritiska bilvärderingar, tekniska data, information för fleet och finans, statistik, prognoser etc. Vi ska förse våra kunder med den information de har behov av. Men framför allt, vi är till för att stödja, utveckla, möjliggöra och analysera .