Marknadsanalyser

Med oss som partner får du tillgång till expertis som täcker hela den europeiska fordonsindustrin.

Tillgång till korrekt och pålitlig information vid beslutsfattande är oerhört betydelsefullt för all verksamhet och inte minst för dig som arbetar inom fordons-sektorn.

Vi är en del av EurotaxGlass’s gruppen och har lösningar och kompetens från både den Svenska och Europeiska fordonssektorn – kunskap och insikt som ger dig möjligheter att ta mer välgrundade beslut. Som europeisk aktör har vi resurser för både billanseringar (car-to-market) individuella restvärdesprognoser, begagnatmarknadens utveckling, ned till hur valet av drivmedel eller kaross påverkar restvärdet. Våra prognosmodeller har utvecklats under mer än 20 år och används inom hela EurotaxGlass’s gruppen. Våra värden används som underlag för beslut inom både riskbedömning och marknadsbedömningar hos tillverkare, importörer och generalagenter över hela Europa. 

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.