Restvärden och Prognoser

Ta kontakt med oss

Restvärden och prognoser

Noggranna och transparanta beräkningar
 • Fördelar

  • Våra prognoser och restvärden ger underlag för riskavsättningar, prissättning, konkurrentanalyser och marknadspositionering till våra kunder.
  • Vi gör restvärdesprognoser både på hela lager och på fordonsnivå.
  • Vår marknadsstatistik över begagnatprisutveckling ger möjlighet
   till anpassade marknadsanalyser.
  • Erfarenheter och kunskap från den europeiska marknaden gör att vi kan följa
   trender och förändringar som kan påverka den svenska marknaden.
 • Egenskaper

  • Kontinuerlig uppföljning och stabila processer säkerställer våra värden.
  • Vi lämnar framtida värden upp till 60 månader och 15 000 mil.
  • Våra restvärdesprognoser uppdateras månatligen.
  • Vi kan leverera data i olika format eller via webbtjänst.
  • Våra prognoser täcker både personbilar och lätta lastbilar.