Prognoser, restvärden och statistik

Prognoser, restvärden och statestik

Uppföljning av aktuella bilpriser och beräkning av framtida bilvärden är kritiska parametrar vid beräkning av riskavsättningar och prognoser. Vi har verktygen och lösningar som ger dig möjlighet att få en kontinuerlig uppföljning och kontroll på dina risker oavsett om du vill värdera hela eller delar av ditt lager eller vagnpark.

Vi erbjuder:

  • Stock- och vagnparksvärdering både på aktuella och framtida bilvärden vid kontrakts slut
  • Beräkning av framtida restvärden för enstaka eller flera bilar vid t ex TCO beräkningar eller nya modeller på marknaden.
  • Analyser och prognoser för t ex olika drivmedel, märkes- och modelltyp mm
  • Konkurrentanalyser och restvärdesprognoser på olika segment

Ta kontakt med oss redan idag så vi tillsammans kan gå igenom de behov du har och de lösningar vi kan erbjuda både på svensk och internationell marknad.