Webbtjänster

ta kontakt med oss

Webbtjänster

Vinn fler kunder genom oss

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

Vi gör det möjligt för dina kunder att göra en värdering på bilen du erbjuder dina kunder på nätet. Den tillför din webbsida ytterligare värde och skapar större intresse från kunden att återkomma till just din webbplats. Vi ger dina kunder det genomsnittliga uttagna priset för sålda bilar i samma region samt värden som ger din kund möjlighet att ta mer välgrundade beslut.

Vi finns redan idag på flera stora marknadsplatser där värdering är en viktig komponent i den funktion dina besökare efterfrågar – vill du veta mer, kontakta oss

 • Fördelar

  • Ökar värdet på din webbsida.
  • Ger kunden underlag för snabbare avslut och fler affärer för dig.
  • Vi kan utforma vår webbtjänst så att du kan samla kunddata.
  • Kan ge dig ökad intjäning på din webbsida.
 • Egenskaper

  • Vår värderingstjänst är kopplad till vår databas för värdering.
  • Värderingarna uppdateras varje vecka och vår databas varje natt
  • Vi lämnar genomsnittligt uttaget pris.
  • Enkel att integrera.