Bilvärderingsintyg

För att företag skall slippa extra sociala avgifter, och den anställde inte ska åka på förmånsbeskattning har vi tjänsten "Bilvärderingsintyg". Här värderas ett företagsägt eller leasat fordon som t ex efter leasingperiodens slut skall vidareförsäljas till en anställd. 

Denna tjänst en trygghet för alla parter till en låg kostnad, då vi är en oberoende part vilket ger en oberoende värdering. Är man intresserad kan man även få ett aktuellt värde vid vidareförsäljning eller byte hos extern part.

Våra experter är marknadskunniga och oberoende och har många års erfarenhet. Värderingen är baserad på det aktuella marknadspriset.

Kostnad 1495 kr exklusive moms.