Article Type: Analys

Försäljningen av begagnade bilar minskar på majoriteten av Europas ”Big Five”-marknader under första kvartalet

Autovista24

Autovista24:s chefredaktör Tom Geggus observerar avstannandet på Europas ”Big Five”-marknader för begagnade bilar under de tre första månaderna av 2022.

När alla resultat för det första kvartalet har redovisats verkar begagnatmarknaden i Frankrike, Tyskland och Spanien ha svalnat av, då transaktioner avtar. Det verkar dock inte som att alla i ”Big Five” har upplevt samma kyla. Italien verkar till exempel ha upplevt en värmebölja, och även Storbritannien meddelade positiva resultat. Men i jämförelse med resultaten för nybilsmarknaden var Tyskland det enda landet som upplevde förhållandevis svalare förhållanden på begagnatmarknaden.

Chart: Neil King, Autovista24  Source: AAA Data, CCFA, KBA, ANFIA, GANVAM, ANFAC, SMMT  Created with Datawrapper

Begagnatmarknaden har njutit av en lång sommar av ökande transaktioner medan nybilsmarknaden frös. Covid-19 ledde till att halvledare omdirigerades till hemelektroniksmarknaden, vilket lämnade bilindustrin tomhänta när restriktionerna lyftes.

Samtidigt resulterade Rysslands invasion av Ukraina i en brist på kablage vid sidan av ett alltmer oroligt geopolitiskt klimat. Stigande inflation och levnadsomkostnader bidrar också till att nya bilar hamnar utom räckhåll för många. Så tillverkning är problematisk, leveranstider förlängda och allt fler väljer att inte köpa en ny bil.

Detta har nu en dominoeffekt, då många avstår från att köpa en ny bil och därav inte överlämnar sina nuvarande fordon till begagnatmarknaden. Därför möts ett minskat utbud av en sjunkande efterfrågan på Europas största fordonsmarknader, vilket bidrar till att stärka restvärden.

Frankrike och Spaniens svacka

Under de tre första månaderna av 2022 såg Frankrike sin begagnatmarknad minska med 11,2% jämfört med föregående år. De noterade 1 395 230 transaktioner, enligt siffror från AAA Data. Men det var dock bättre än deras nybilsmarknad vilken upplevde ett kraftigare fall, med 17,3% under samma period.

Antalet transaktioner för begagnade bilar i Spanien sjönk med 1,8% under årets tre första månader, ner till 449 086 fordon, avslöjade GANVAM. Samtidigt snubblade landets nybilsmarknad in i en tvåsiffrig nedgång på 11,6% jämfört med föregående år.

Jämfört med de tre första månaderna under 2021 såg Tysklands begagnatmarknad bara en nedgång på 7% under årets första kvartal, med 1 472 042 transaktioner. De senaste siffrorna från KBA visar dock att deras nybilsmarknad klarade sig bättre, den sjönk enbart med 4,6% jämfört med föregående år.

Italien och Storbritanniens uppgång

Italiens begagnatmarknad stod ut som en klar vinnare under det första kvartalet av 2022. 1 205 939 transaktioner ledde till en uppgång på 34,9% jämfört med föregående år. Men deras registreringar av nybilar hade den största svackan bland ”Big Five”, den sjönk med 24,4% jämfört med det första kvartalet under 2021, enligt ANFIA.

new-car
Källa: SMMT

Storbritanniens begagnatmarknad såg också ett ökat antal transaktioner under årets tre första månader, rapporterar SMMT. Med 1 774 351 fordon som bytte ägare redovisade landet en tillväxt på 5,1% jämfört med det första kvartalet under 2021. Deras nybilsmarknad sjönk dock under rapporteringsperioden, men endast med 1,9%, vilket innefattar 1 687 755 registreringar.

Restvärden fortsatt varma

Den senaste Monthly Market Update (MMU) bekräftade att de viktigaste marknaderna i Europa såg avtagande transaktioner för begagnade bilar i april, jämfört med de tidigare månaderna under 2022. Autovista Groups månatliga marknadsöversikt inkluderar Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz och Storbritannien. Den beaktar även bränsletyp, det genomsnittliga listpriset för nya bilar, försäljningsvolym och aktiva index för marknadsvolym.

Restvärden har legat kvar på samma nivå då privatpersoner och företag behåller sina fordon längre på grund av svårigheten att få tag på en ny bil. Detta sträcker sig över hela fordons-spektrumet, från köpta fordon till leasade fordon och bilflottor. Så medan utbudet av begagnade bilar sinar sjunker efterfrågan parallellt, vilket innebär att restvärden förblir gynnsamma.

Tittar man på MMU:n för april så har Autovista Groups prognos för årets restvärden uppvärderats i Österrike, Italien och Schweiz. Men prognosen för Storbritannien nedvärderades då aktiviteten på marknaden är märkbart dämpad. Prognoserna för Frankrike och Spanien ligger kvar på samma nivå. Det samma gäller även för Tyskland efter en uppåtgående revidering förra månaden.

Detta innehåll presenteras till dig av Autovista24.

Vänligen notera att denna artikel är en översättning av originalet som publicerades på engelska på Autovista24´s hemsida och kan innehålla mindre grammatiska fel. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

Ta mig till Autovista24