Är er färdplan för fordonsbranschen lockande för den stora marknaden

Övergången till elbilar är bland de saker som myndigheter prioriterar högst och de spenderar stora summor på elektrifieringsplanen. Men är ni säkra på att er färdplan för fordonsbranschen skapar rätt incitament för att gå från en nischmarknad till den stora marknaden?

Ta reda på mer


Tillhandahåll datadrivna policyer 

Använd våra uppgifter, analyser och insikter om nya och begagnade bilar för att skapa praktiska policyer som blir så lockande som möjligt för allmänheten. 

Förutspå korrekta restvärden 

Förutspå, följ och jämför lyckade övergångar till elbilar med robusta restvärdesprognoser och -data. 

Få en överblick över Europa 

Utforska snabbt och enkelt policyer och hur många som övergått till elbilar på den europeiska marknaden. 

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.


Satsa på mer än bara nybilsmarknaden

De flesta myndighetspolicyer riktar sig främst mot nybilsmarknaden, som bara utgör en liten del av hela fordonsflottan. För att fordonsindustrin ska kunna driva på en löpande tillväxt vill myndigheter utöka sina policyer till den stora marknaden och begagnatmarknaden för en mer omfattande överblick. 

Flygfoto av slingrande vägar omgivna av grönskaFlygfoto av slingrande vägar omgivna av grönska

Med tillgång till våra tillverkargodkända data över specifikationer, prissättning, volym och värdering kan ni utnyttja begagnatmarknadens potential för att bemöta kostnadsproblematiken och se till att ni ger incitament för rätt fordonssegment för den stora marknaden. 

Använd våra data för att göra följande: 

  • Kontrollera hur många som övergått till elbil i olika länder och använd det sedan i ert beslutsfattande och justera policyerna därefter. 
  • Spåra och jämför restvärden innan och efter justeringar och se om övergången till elbil har snabbats på eller saktat in. 
  • Jämför olika länder och hur deras laddningsinfrastruktur och anslutningsdon ser ut för att avgöra hur attraktiva olika marknader är ur ett infrastrukturperspektiv. 
  • Mät mot marknadsandelsmål för att fortsätta att vara på rätt spår för er övergångsplan. 
  • Håll koll på de stora trenderna i branschen med robusta data som kan utgöra grunden för beslut om handlingsprogram istället för antaganden. 

Lågvinkelvy av höga neonbyggnader

Är du skatterådgivare eller jurist och använder våra data och analyser?

Förutom att ligga till grund för policyer används våra data, analyser och insikter av många olika myndigheter från tull till domstolar på följande sätt: 

  • Skatterådgivare kan använda våra robusta fordonsvärderingar för att ta reda på det exakta beskattningsbara priset på fordon. 
  • Våra värderingar är domstolsgodkända och kan användas för att fastställa värdet för fordonstillgångar i ärenden som t.ex. gäller olyckor. 

Varför myndighetsproffsen litar på våra data

Vi tillhandahåller upp till 20 år av prisdata, analyser och insikter – standardiserade för hela Europa – som hjälper myndigheter att skapa hållbara fordonspolicyer. 

Upptäck vad mer som gör Autovista till det rätta valet för myndighetsproffs. 

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Fågelperspektiv på motorvägen omgiven av fält och träd

Maximera effektiviteten

Våra identifikationsuppgifter hjälper kunder inom offentlig sektor att:

  • Katalogisera hela fordonsflottor när de kombineras med vår VIN-tjänst.
  • Hitta rätt fordonsspecifikationer för att ta hand om individuella sektorbehov med paneuropeisk täckning.
  • Förbättra hela systemverksamheter från flotthantering till beskattning och lagstiftning.

EV-volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon. Vi erbjuder unika uppsättningar av högkvalitativa spårnings- och prognosdata för elfordon med granularitet på högsta nivå.

FÅ REDA PÅ MER

Våra lösningar

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden.

EV Volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon