EV Volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon

FÅ REDA PÅ MER

Våra spårnings- och prognosuppgifter går utöver försäljningssiffrorna för elfordon. Vi ger dig en heltäckande förståelse för marknaden för elfordon – inklusive utvecklingen av batteriteknik – så att du kan planera och till fullo utnyttja marknadspotentialen för elfordon i alla deras drivlinevarianter.

Så här hjälper vi dig

Vi erbjuder unika uppsättningar av högkvalitativa spårnings- och prognosdata för elfordon med granularitet på högsta nivå

  • Försäljning av elfordon uppdelat på OEM (Original Equipment Manufacturer) och modell – referensvärden för fordonsförsäljning och varumärkesprestanda uppdelat på marknad.
  • Marknadsstorlek och marknadspenetration – förstå hur marknaden utvecklas, planera och fortsätta vara konkurrenskraftiga.
  • Batterileveranser – analysera vilka batterier som används för att driva märkenas elfordon och vilken kapacitet de behöver ha.
  • Laddningsinfrastruktur – se hur olika länder expanderar sin nationella laddningsinfrastruktur och vilka anslutningstyper som installeras.
  • Framtida modellutrullning – känn till exakt vad som kommer ut på marknaden.
  • Granulära specifikationer och priser på elfordon – rikta in dig på konkurrenterna och behåll ledningen.

Få EV volumes

Varför EV Volumes?

Vi kombinerar vår specialistkunskap om elfordon med våra unika metoder för att säkerställa att vi ger dig uppdaterad och korrekt marknadsinformation.

Vi samlar in råförsäljningsdata – uppdelat på OEM-grupp, märke och modell för BEVs, PHEVs, FCEVs, HEVs och MHEVs på mer än 130 marknader.  Vi ger dig en robust och pålitlig spårnings- och prognosdata som uppdateras månadsvis. 

EV Volumes prognoser går längre än antalet fordon och marknadsandelar

Vi täcker specifikationer för batterier i helt eldrivna fordon (BEV) och laddhybrider (PHEV) för olika celltyper, katodkemier och celltillverkare, samt spårning av batterileveranser i kWh från celltillverkare till OEM-tillverkare och modeller.

Du kan se vart battericellerna skickas uppdelat per land, vilket hjälper dig att lägga upp framtida strategier, såsom var du ska bygga anläggningar för celltillverkning, och att skala investeringar.

Våra data kan laddas ner i Excel-, PDF- och CSV-format för enkel integration.  

Få EV volumes

Vem använder EV Volumes?

Biltillverkare

Med tillgång till exakta elfordonsprognoser, uppgifter om fordonsregistrering och specifikationer samt volymer får portfölj- och strategiteam värdefulla insikter i benchmarking för att hjälpa till att identifiera framtida trender.

Ta reda på mer.

Företag med fordonspark

Få tillgång till klassledande data, hitta möjligheter inom andra segment och känn till exakt vad som kommer på marknaden. Fatta bättre beslut med vår månatliga försäljningsspårning och använd våra prognoser vid framtida lanseringar för att säkra rätt fordon till dina fordonsparker.

 

Ta reda på mer.

Investerare

Institutioner med stora tillgångsrisker i sina räkenskaper använder EV Volumes exakta prognoser och spårning för att förstå marknadsandelar och bedöma värdet på företag som är inblandade i tillverkningen av elfordon, för att utvärdera framtida investeringar.  

  

Ta reda på mer.

Offentliga sektorn – transport och mobilitet

Stater världen över gör elektromobilitet till en prioriterad transportfråga och skapar nya utsläppspolicyer. EV Volumes hjälper statliga aktörer att förstå hur marknaden och tekniken utvecklas och hålla sig på rätt spår.

Ta reda på mer.

Batterileverantörer

Battericelltillverkare och gruvbolag använder EV Volumes batterileveransspårare och prognoser för att identifiera efterfrågan på råmaterial – vilket stödjer avgörande affärsbeslut såsom var man ska etablera tillverkningsanläggningar.

Ta reda på mer.

Professionella tjänster/konsultföretag

Arbetar du med klienter på projekt inom elbilar? Integrera vår data för att förbättra dina databaser och ekonometriska modeller. Koppla samman informationen för att förstå sammanhanget för övergången av elbilar över olika marknader och geografier – erbjud dina klienter mer välinformerade insikter.

Ta reda på mer.

Ja tack, kontakta mig och berätta mer om EV Volumes

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Detta kanske också intresserar dig

Datalösningar & API

All data du behöver under ett fordons hela livscykel, på dina villkor.

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.