EV Volumes för Professionella tjänster

Gör mer informerade analyser med specialistdata om elfordon

SKAFFA EV VOLUMES

Så här hjälper vi konsultföretag, revisorer, finanssektorn och analytiker

Till grund för varje utmärkt analys ligger exakta data. EV Volumes specialiserar sig på elfordon och ger regelbundet uppdaterade historiska data och prognoser. Våra robusta datauppsättningar har utformats för att ge meningsfulla insikter angående elfordon, så att du kan få en bred förståelse för kontexten på 130 marknader och göra mer informerade analyser. 

SKAFFA EV volumes

Använd EV Volumes spårare för landandelar – och filtrera efter märke och modell på OEM – för att förstå hur marknadsandelen för elfordon kommer att utvecklas i olika geografiska områden.  

Vi brinner för elfordon och ger dig de data du behöver för att: 

  • visa tillbörlig aktsamhet 
  • identifiera och bedöma riskerna och möjligheterna för nytillkomna eller befintliga OEM 
  • analysera portföljrisker, förstå marknadsdynamik och bedöma marknadspotential 
  • modellföretag, tillhandahålla ekonomiska analyser och strategiutveckling 
  • bygga kundnärhet: förfina presentationer, ge råd åt kunder och få nya kunder  

Ja tack, kontakta mig och berätta mer om EV Volumes

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.