EV Volumes för den offentliga sektorn

Lär dig förstå vad som driver snabb övergång till elfordon och optimera era policyer.

SKAFFA EV VOLUMES

Så här hjälper EV Volumes den offentliga sektorn

Vi inser att du behöver förstå hur elfordonsmarknaden och -tekniken utvecklas för att stödja framtida investeringar och ge incitament till innovationer inom sektorn.

SKAFFA EV volumes

Så här kan EV Volumes hjälpa dig med era strategier för övergång till elfordon

Förbättra laddningsinfrastrukturen för allmänheten

Följ och jämför den nationella laddningsinfrastrukturen i olika länder och för olika anslutningstyper för att bedöma marknadernas attraktivitet ur ett infrastrukturellt perspektiv. Förbättra era egna allmänna laddningsstationer och snabba upp övergången till elfordon i ditt land, samtidigt som ni håller er inom budget.

Uppfyll era mål för elfordonsövergången

Följ ditt lands framsteg jämfört med marknadsandelsmål för varje elfordonssegment. Du kan filtrera efter land för att bedöma hur andra länders offentliga sektorer presterar och omdefiniera era egna strategier genom stimulansåtgärder för att få bättre presterande segment.

Ja tack, kontakta mig och berätta mer om EV Volumes

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.