Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden

Hur vi hjälper dig

Hur mycket är bilen värd vid en specifik tidpunkt?

Att beräkna rätt värde på en bil idag eller om 6 år är en stor utmaning men är oerhört viktigt för att våra kunder kan försäkra sig om långsiktig lönsamhet.
Vi hjälper aktörer inom bilbranschen som t.ex. tillverkare, generalagenter, importörer med analyser och prognoser över vad bilens framtida restvärde förväntas att bli. Vi gör analyser både på befintliga produkter och vid nylanseringar.

För våra kunder inom bank och finans används våra tjänster för att beräkna riskavsättningar på vagnparker. Då vi är ett globalt företag har vi även tillgång till internationell expertis för våra prognoser.

Vår erfarenhet och kunskap hjälper dig att minimera risker

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden är kritiska parametrar vid beräkning av riskavsättningar och prognoser.

Vi har verktygen och lösningarna som ger dig möjlighet att få en kontinuerlig uppföljning och kontroll oavsett om du vill värdera hela eller delar av ditt lager eller vagnpark.

Dra nytta av en tjänst som är utformad för att möta de unika utmaningar som tre viktiga sektorer står inför:

  •  Fleetbolag och företag som behöver välja de mest passande och lönsamma fordonen för sin vagnpark. Och tryggt kunna hantera risker baserat på oberoende data.
  • Leasing- och uthyrningsbolag som vill fastställa lönsamma och konkurrenskraftiga priser som kan minska finansiella risker.
  • Finansbolag som vill fastställa korrekta leasing- och hyrbilserbjudanden för att undvika negativa positioner i slutet av kontraktsperioden.

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Detta kanske också intresserar dig

Kalkyl & Radar

Dina verktyg för en smidig och faktabaserad fordonsvärdering. Fatta mer välgrundade beslut, skydda vinstmarginalerna och utveckla din verksamhet.

Residual Value Monitor

Bli en marknadsledare. Övervaka, analysera och jämför hur väl dina konkurrenters lager presterar jämfört med ditt, både nationellt och i Europa.

Car to Market

Ett konsult-team av experter med fokus på design, konstruktion och lansering av fordon för att hjälpa er att lyckas på fordonsmarknaden.