Sälj fler bilar genom att optimera restvärdet med Car To Market.

Våra marknadsexperter arbetar tillsammans med dig för att optimera restvärdet för ökad lönsamhet och kostnadsbesparingar.
Påtagliga fördelar

Gör ditt varumärke och dina fordon mer eftertraktade. Skapa en situation som alla involverade parter vinner på för hela värdekedjan av fordonsförsäljning.

Användbara rekommendationer

Stärk hanteringen av restvärdet för mer lönsam försäljning av nya och begagnade bilar – förbättra ditt ekonomiska resultat.

Pålitlig paneuropeisk analys

Se dina fordons potential ur ett Europa-perspektiv – implementera en konsekvent strategi för priser och specifikationer.

Car To Market stödjer majoriteten av alla lanseringar av nya elbilar i Europa

Bil under konstruktion

Vi stödjer tillverkare inför lansering och under hela livscykeln

Vårt team av marknads- och restvärdesanalytiker ser till att dina försäljningsstrategier är robusta och optimerade för starka restvärden inför din nästa lansering. En detaljerad Car To Market-rapport kommer att hjälpa dig att anpassa prioriteringarna för hela organisationen många månader och till och med år innan lanseringen.

dator

Fas 0: Konceptualisering inför framtiden

Våra erfarna Car To Market-analytiker guidar dig igenom en process som kan starta så tidigt som fyra år innan lansering. Car To Market inbegriper produkt- och FoU-team mycket tidigare i processen för att optimera fordonsförsäljningen och det kommersiella resultatet under hela dess livscykel.

Fas 1: Fastställa rätt produktstrategi

Närmare den kommersiella lanseringen av fordonet övergår Car To Market-processen till finjustering för marknadsvinnande strategier. Genom att följa våra rekommendationer kan fordonets restvärdespositionering förbättras ytterligare.

futuristisk bil

Fas 2: Fastställa det slutliga restvärdet

Baserat på slutprodukten och försäljningsstrategin kommer teamet att ta fram detaljerade prognoser för restvärde för alla relevanta fordonsversioner, inklusive olika drivsystem och utföranden. Du kan använda denna omfattande jämförelseanalys i diskussioner med alla intressenter som har tillgångsrisker för dina fordon.

En ökning på en procentenhet av restvärden förbättrar lönsamheten med över en miljon euro årligen för 10 000 fordon som sålts med leasingavtal. 

Framtida fordon

Expertrekommendationer för förbättringar av 16 centrala drivkrafter bakom restvärdet

Du får en djupgående analys och användbara insikter genom en detaljerad rapport som bemöter:  

  • Konceptuella styrkor och utmaningar, inklusive upplevd kvalitet
  • Kommersialiseringsstrategi, inklusive utrustning, volymplanering och incitament
  • Lämplighet för vardagsbruk, inklusive räckvidd och laddningstid
  • Kostnad/prestanda, inklusive bränsle- och energiförbrukning
  • Ditt varumärkes restvärdesprestanda


Därför litar tillverkare på våra data och tjänster

Vårt team av kvalificerade experter i hela Europa baserar sina analyser på de senaste statistiska förfarandena och högkvalitativ input, vilket maximerar prognosernas korrekthet.

Upptäck vad mer som gör Autovista till det rätta valet för tillverkare. 

Ja, vänligen anmäl mig till en gratis provperiod.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Kör din Car To Market i en, två eller tre faser

ctm steg

Att välja rätt utrustning kan väsentligt öka restvärdet

exempel en beräkning

Detta kanske också intresserar dig

Datalösningar & API

All data du behöver under ett fordons hela livscykel, på dina villkor.

Residual Value Monitor

Bli en marknadsledare. Övervaka, analysera och jämför hur väl dina konkurrenters lager presterar jämfört med ditt, både nationellt och i Europa.