Car to Market

Ett konsult-team av experter med fokus på design, konstruktion och lansering av fordon för att hjälpa er att lyckas på fordonsmarknaden.

Hur vi kan hjälpa dig

Bil under konstruktion

Optimera restvärdet inför varje nylansering

En optimering av restvärden för nya fordonsmodeller innebär stora besparingar och ökad lönsamhet.

En förbättring av varje procent(enhet) sparar 1 miljon i nedsatta priser och rabatter för varje 10 000 sålda bilar och kan sänka totala ägandekostnaden (TCO) med 0,5%.

Värdera och förbättra restvärdet av era nya fordon före lansering och gör den mer attraktiv för kunder och mer lönsam för er.

Framtida fordon

Arbeta med klassledande konsulter och maximera era restvärden

Våra opartiska experter:

  • Genomför en djupgående analys av er nya bilmodell och den kommersiella strategin.
  • Levererar en prognos som innehåller 30 faktorer som påverkar restvärdet av er nya fordonsmodell.
  • Hjälper er att utvärdera dessa faktorer och identifierar möjligheterna till optimerat restvärde.
  • Arbetar med er i upp till två år före lanseringen av er nya modell.

Futuristiskt fordon

Gå din egen väg med Car to Market´s flexibla erbjudanden

Bestäm vilket Cart to Market-paket passar bäst för era behov.

Från en fullständig analys av de faktorer som påverkar restvärdena till en summering av nyckelfaktorerna. Våra CTM-studier bevisar höjda restvärden. Autovista Group anlitas för CTM i 65% av alla nylanseringar i Europa.