Article Type: podcast

Hur kan Rysslands invasion av Ukraina påverka den europeiska fordonsindustrin?

Autovista24

Då Ryssland trappar upp sin aggressivitet mot Ukraina till en invasion är stränga sanktioner ofrånkomliga. Beroende på hur situationen utvecklas under de kommande veckorna eller månaderna så kommer den europeiska fordonsmarknaden att se en påverkan. I det här specialavsnittet kommer Autovista24:s redaktör Phil Curry, Autovista Groups chefekonom Christof Engelskirchen, och Autovista Groups värderingschef Roland Strilka att diskutera de möjliga scenarier som industrin kan vänta sig.

Du kan lyssna och prenumerera för att få podcasts direkt till din mobil eller bläddra bland tidigare avsnitt på Apple, Spotify och Google Podcasts. Du kan även söka efter Autovista24 Podcast på Amazon Music.

Sammanfattning av avsnittet:

Den upptrappade situationen mellan Ryssland och Ukraina, där den förstnämnde har skickat trupper över gränsen och inlett luft- och sjöattacker, har stor potential att destabilisera många marknader, däribland fordonsmarknaden.

Ytterligare sanktioner är ofrånkomliga och de kommer att bli omfattande. Det kommer att leda till en ekonomisk påverkan, inte bara för Ryssland utan även för länderna som inför dem. Det kan innebära ett förbud mot att exportera högteknologi till Ryssland, vilket även kommer att påverka företagen som handlar inom det området.

Medan vissa effekter av upptrappningen redan märks av, så som stigande priser på olja och energi, kommer det att ta längre tid för vissa andra effekter att kännas av. Det finns två möjliga scenarier och de har båda olika påverkan på fordonsmarknaden.

I det första scenariot, i vilket Ryssland till stor del drar sig tillbaka från utbrytarområdena Donetsk och Luhansk utan att konflikterna trappas upp mer, kommer det inta att bli någon utdragen påverkan på Europas nybilsmarknad. Förutom på den ryska marknaden där det finns en pågående leveransbrist. Minskade leveranser till Ryssland kan kompenseras genom att sälja till andra länder.

Det kommer däremot att få en liten påverkan på begagnatmarknaden. Detta då efterfrågan på bilar till en början kan sjunka något, särskilt i Östeuropa. Det kommer dock att vara kortlivat i det här scenariot, framför allt då svaga växelkurser stödjer nuvarande restvärden.

Allvarligaste

I det andra scenariot ockuperar Ryssland Ukraina. Detta är den högsta graden av aggressivitet som vi tror att Ryssland anser att de har råd med. Det slutliga resultatet av detta blir att de mest omfattande sanktionerna kommer att införas. Det kommer att leda till större negativa effekter både för Ryssland, och även för de länder som inför dem.

Västeuropa kommer att se en större ekonomisk påverkan av detta än till exempel USA. Regionen kommer att få omjustera ekonomier mot andra delar av världen under en längre tid. Den kommer dessutom att få hantera stigande priser på energi, gas, olja och mat, samtidigt som den erbjuder östeuropeiska marknader finansiellt och ekonomiskt stöd för att bistå deras stabilisering. Östeuropa kommer att påverkas mer negativt i det här scenariot, då de är mer beroende av ekonomiska relationer med Ryssland.

Det kommer att få en väldigt liten påverkan på nybilsmarknaden i Västeuropa, då det redan finns en pågående leveransbrist. Även om det kommer att finnas en lägre efterfrågan på nya bilar i Ryssland och Östeuropa så är det osannolikt att det inte kan kompenseras för genom att sälja till andra länder.

Många begagnatmarknader i Östeuropa kan komma att se färre transaktioner. Men restvärden kommer att vara stabila, de kan till och med komma att stiga, då inflation och påtryckningar på växelkurser kommer att överkompensera för den minskade efterfrågan. Detta skulle följa efter en period av kraftigt stigande priser. Marknaden i Västeuropa kommer att påverkas i mindre utsträckning. Men den ökade efterfrågan på husbilar under 2022 och 2023, framför allt för fordon med förbränningsmotor, kan till en början bli något lägre än förutspått.

Fordonsindustrin har ägnat de två senaste åren med att hantera avbrott i leveranskedjan. Under den här perioden borde leveranskedjor ha blivit mer motståndskraftiga, vilket innebär att om det uppstår problem med leveranser av komponenter från Ryssland så har andra leverantörer ett stort intresse av att sälja till högre priser. Bristande utbud och avbrott i leveranskedjor kan komma att få en mindre effekt på medellång sikt än det fick under Covid-19-krisen.

Detta innehåll presenteras till dig av Autovista24.

Vänligen notera att denna artikel är en översättning av originalet som publicerades på engelska på Autovista24´s hemsida och kan innehålla mindre grammatiska fel. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

Ta mig till Autovista24