Fuel Type: diesel

Ford bildar separata företag för elfordon och förbränningsmotorer

Autovista24

Ford bildar två separata, men ömsesidigt beroende, företag. Ford Model e kommer att arbeta med elfordon och Ford Blue kommer att fokusera sin verksamhet på förbränningsmotorer. De nya inrättningarna kommer att ansluta till företagets gren för nyttofordon, Ford Pro.

Manövern faller under ”Ford+”-planen som introducerades i maj 2021. Strategin presenterades av biltillverkarens koncernchef och vd, Jim Farley, som utöver sina nuvarande roller även kommer att ansvara för Ford Model e. Kumar Galhotra, den före detta koncernchefen för den amerikanska och internationella marknadsgruppen hos Ford, kommer att ta ledningen för Ford Blue.

– Vår ambition med Ford+ är att bli ett verkligen stort, världsomvälvande företag igen, och det kräver fokus. Vi satsar fullt ut genom att skapa skilda men kompletterande företag som ger oss starthastighet och ohämmad innovation från Ford Model e tillsammans med Ford Blues industriella kunskap, volym och välkända märken så som Bronco – det är något uppstartsföretag bara kan drömma om, sa Farley.

Finansiera utveckling av elfordon

Uppdelningen återspeglar Fords medvetenhet om att olika tillvägagångssätt, talanger, och organisationer behövs för att göra det mesta av deras potential för el- och förbränningsmotorer. Som många etablerade biltillverkare har upptäckt är bytet från fossildrivna drivlinor till sådana som drivs av batterier varken enkelt eller billigt. Det är därför som många OEM-företag håller sina mer vinstdrivande bensin- och dieseldrivna verksamheter aktiva så länge som möjligt – det bekostar framtida ansträngningar.

Ford Blue kommer att fortsätta att arbeta på ikoniska fordon, så som Mustang, F-Serien, och Explorer SUV, samtidigt som de investerar i nya modeller och tjänster. Företaget kommer att satsa på att utgallra avfall och minska kostnader inom sina verksamheter. De kommer att använda sin erfarenhet inom teknik, inköp, tillverkning, fordonstester och utveckling för att hjälpa till att utveckla de andra grenarna inom Ford.

– Ford Blues uppdrag är att erbjuda ett mer lönsamt och levande förbränningsmotors-företag, stärka vår framgångsrika och ikoniska fordonsfamilj och nå större lojalitet genom att erbjuda otrolig service och upplevelse, sa Farley. – Det här teamet kommer ge sitt allt för att kunna erbjuda ledande kvalitet, angripa avfall i varje hörn av företaget, maximera kassaflöde och optimera vårt industriella fotavtryck.

Samarbetande företag

Detta innebär dock inte att förbindelsen mellan de två företagen kommer att vara enkelriktad. I stället kommer alla Fords företag förväntas att arbeta tillsammans, inklusive deras satsning på nyttofordon. Ford Model e kommer att bli hubben för utveckling. Det kommer att arbetas med ny teknologi och strategier för mobilitet. De kommer bland annat att föra vidare framsteg inom programvara som driver på uppkopplade, personliga, och ”always-on” upplevelser.

En del av deras arbete kommer att fokusera på elektrisk prestation så som plattformar, batterier, motorer, växelriktare, och uppladdningsteknologi för elfordon. Det kommer även att leda till en ny handelsupplevelse för framtida elfordonskunder, vilket kommer att inkludera näthandelsplattformar, öppen prissättning och personligt anpassad support.

– Ford Model e kommer att bli Fords nav för innovation och växande. Det är ett arbetslag bestående av världens främsta talanger inom programvara, elektricitet och bilar som släpps lös för att skapa verkligt otroliga elfordon och digitala upplevelser för nya generationer av Fordkunder, sa Farley.

Biltillverkaren vill tillverka mer än två miljoner elfordon årligen senast 2026. Det skulle representera omkring en tredjedel av deras globala volym, och det planeras att utökas till halva volymen senast 2030. Biltillverkare räknar med att spendera 5 miljarder dollar (48 miljarder kronor) på utvecklingen av elfordon det här året, vilket är dubbelt så mycket som de investerade förra året.

– Den nya strukturen kommer att förbättra vår kapacitet att skapa industri-ledande tillväxt, lönsamhet och likviditet under den nya eran av transport, sa John Lawler, Fords ekonomichef. – Det kommer att förbättra vår effektivitet vad gäller att fördela kapital till både företagen för förbränningsmotorer och elfordon, samt avkastningen vi förväntar oss från dem. Detta genom att göra det mesta av befintliga förmågor, lägga till nya färdigheter där det behövs, förenkla processer samt att sänka kostnader.

Detta innehåll presenteras till dig av Autovista24.

Vänligen notera att denna artikel är en översättning av originalet som publicerades på engelska på Autovista24´s hemsida och kan innehålla mindre grammatiska fel. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

Ta mig till Autovista24

Kan förnybara drivmedel hålla liv i dieselbilsmarknaden?

Autovista24

Audi ökar miljöhållbarheten hos sina bilar utrustade med förbränningsmotor, framför allt sexcylindriga dieselfordon, genom att godkänna att de kan användas med det förnyelsebara bränslet hydrerade vegetabiliska oljor (HVO).

Bilar med V6-dieselmotorer upp till, och inklusive, 210kW (286 PS) som lämnar biltillverkarens fabriker från och med mitten av februari kan tankas med HVO-bränslet i enlighet med den europeiska standarden EN 15940. Det förnybara bränslet möjliggör för koldioxidreduktion på mellan 70%-95% jämfört med fossil diesel, meddelar Audi.

Därutöver har HVO godkänts i Europa för bilar med fyrcylindriga dieselmotorer, så som Audi A3, Q2 och Q3, som har tillverkats sedan juni 2021.

Det tyska varumärket har åtagit sig att sluta tillverka bilar med förbränningsmotorer. De sista förväntas rulla ut från produktionsband i Europa under 2033. Medan marknaden för dieselbilar har kollapsat så fortsätter försäljningen av begagnade dieselfordon på kontinenten att vara relativt stor. Audis godkännande för deras senaste fordonsmotorer kan göra det möjligt för dem att använda HVO i flera år framöver. Det göra sådana bilar mer miljömässigt hållbara och ett alternativ till elbilar.

Renare förbränning

En annan fördel med HVO är dess markant högre cetantal, vilket innebär en mer effektiv och renare förbränning i jämförelse med konventionell diesel.

– Då cetantalet för HVO är omkring 30% högre så är motorernas brännbarhet förbättrad, förklarar Matthias Schober, chef för utvecklingen av drivlinor för V-TFSI, TDI, och PHEV hos Audi.

– Den positiva effekten detta medför är särskilt märkbar när man kallstartar bilar. Vi testade effekten på diverse komponenter, prestanda och avgasutsläpp från fordon i specifika valideringstest innan vi godkände det.

Biltillverkaren har prioriterat de mest populära motortyperna för att så många kunder som möjligt ska kunna använda bränslet. Det är sannolikt att de här bilarna kommer att trafikera vägarna i Europa under en längre period, vilket ökar fördelarna med HVO under många år framöver.

HVO-diesel är tillgängligt från över 600 bensinstationer i Europa. De flesta återfinns i Skandinavien, där miljökrav är särskilt stränga. I Tyskland erbjuder endast ett fåtal bensinstationer HVO i dagsläget, men antalet ökar. Detta beror på att bränslestandarden EN 15940 ännu inte har upptagits i den tyska föreskriften för bränslekvalitet, till skillnad från i de flesta andra EU-länder.

Bränsle från matoljor

Källa: Audi

Audi har fått värdefulla insikter om tillverkningen av hållbart bränsle genom diverse pilotprojekt. Vätskorna används i hela Volkswagen (VW) Group och erbjuder även en viktig grund för utvecklingen av koncept för ett generellt hållbart energisystem.

Rest- och avfallsmaterial, så som olja som har använts inom matindustrin och restprodukter från jordbruksindustrin, används vid produktionen av HVO. Genom att integrera väte (hydrogenering), omvandlas oljorna till alifatiskt kolväte. Detta omvandlar egenskaperna hos de vegetabiliska oljorna och gör dem lämpliga till att användas i dieselmotorer. De kan blandas ut med konventionell diesel, i stället för fossila komponenter, eller så kan de användas outspädda som 100% rent bränsle.

HVO är ett bränsle från biomassa (BTL). Utöver det så finns det andra tillverkningsmetoder för syntetiskt dieselbränsle, så som gas-till-vätska (GTL) och el-till-vätska (PTL). Det sistnämnda kan framställas hållbart från förnybar elektricitet, vatten och koldioxid från atmosfären.

Som ett gemensamt namn för de här bränslena som regleras av EN 15940 används termen ”X till vätska” (XTL), där X:et står för den ursprungliga komponenten. Bränslepumpar som innehåller de här bränslena är markerade med den här symbolen. Godkända Audibilar kommer att ha ett XTL-klistermärke på insidan av tanklocket.

Detta innehåll presenteras till dig av Autovista24.

Vänligen notera att denna artikel är en översättning av originalet som publicerades på engelska på Autovista24´s hemsida och kan innehålla mindre grammatiska fel. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

Ta mig till Autovista24