ACEA:s inflytande ifrågasätts när även Volvo meddelar sitt utträde

Autovista24 | 22 jul 2022

Om författaren

Autovista24

Autovista24 provides specialist information for Europe’s automotive decision makers. The platform hosts news analysis, original research, interviews, webinars, videos and podcasts. Autovista24 journalists combine proprietary data with timely research and analysis – all while tapping into Autovista Group’s pan-European team of automotive experts to ensure that users benefit from highly-relevant content.

Autovista24

Den europeiska bilindustriföreningens (ACEA) status och inflytande har börjat ifrågasättas då biltillverkaren Volvo kommer att lämna den kraftfulla gruppen vid slutet av 2022. Detta följer efter ett beslut fattat av Stellantis förra månaden om att säga upp sitt medlemskap i ACEA i år.

Den Brysselsbaserade branschgruppen har som mål att representera en enhetlig strategi bland biltillverkarna, särskilt då Europa befinner sig mitt i debatten om Fit for 55-paketet som vill se striktare klimatmål. Men sprickor har börjat att formas. Två medlemmar är nu på väg att lämna, av två olika anledningar – Stellantis för att bygga upp sitt eget forum för mobilitet och Volvo då de inte anser att deras hållbarhetsprinciper överensstämmer med ACEA:s.

Inte helt överens

Både Volvo och Stellantis har varit nyckelmedlemmar i ACEA, vilket representerar 16 stora tillverkare i Europa under ledning av BMW:s vd Oliver Zipse. Medan organisationens mål är att ”fortsätta sträva mot nollutsläpp”’ så jobbar Volvo mot ännu mer ambitiösa hållbarhetsmål vilka de inte anser överensstämmer med ACEA:s.

Volvo Cars berättade för Autovista24 att deras hållbarhetsstrategi gällande att bli helt elektriska tills 2030 inte är jämförbar med ACEA:s inställning gällande problemet.

EU strävar mot att införa ett de facto-förbud på nya bensin- och dieselbilar från 2035, där ACEA efterfrågar ”öppenhet för teknologi”. Gruppen vill att väte och vad de kallar ”andra koldioxidneutrala bränslen” ska nyttjas vid utfasningen av fossila bränslen, förklarade de.

Volvo Cars fullständiga stöd för en helt elektrisk strategi lämnar ingen möjlighet för det fortsätta användandet av fossildrivna bilar efter 2035.

Volvo sa: ”Efter mycket övervägande har vi beslutat att Volvo Cars hållbarhetsstrategi och ambition inte stämmer överens med ACEA:s inställning och arbetssätt vid det är stadiet. Vi anser därför att det är bättre att gå en annan väg i dagsläget.”

”Vad vi gör som sektor kommer att ha en stor inverkan på om världen ska ha en chans att bromsa klimatförändringen. Vi på Volvo Cars tycker att det är allas vår skyldighet att ta oss an utmaningen. Vi har en av de mest ambitiösa planerna i vår bransch, men vi kan inte verkställa nollutsläppstransport på egen hand.”

De uppmanade även sina kollegor att göra en insats när det kommer till att ta itu med klimatförändringen. ”De som gör det kommer att hitta en stark bundsförvant hos Volvo Cars,” sa de.

Förändring utan motstycke

Då ACEA har förlorat två medlemmar på bara ett par veckor har en osämja avslöjats bland några av deras långvariga medlemmar. Det visar att vissa tillverkare följer ett mer progressivt tillvägagångssätt vad gäller att minska koldioxidutsläpp än vad andra gör.

Det eventuella användandet av elektrobränslen efter 2035 innebär också en fortsatt diskussion där det råder delade åsikter om produkternas verkliga miljövänlighet.

ACEA var noga med att poängtera för Autovista24 att de skulle fortsätta att ta fram en enhetlig strategi. Gällande Volvos utträde sa organisationen följande:

”Vi beaktar Volvo Cars beslut att lämna ACEA vid årsslutet. Vi befinner oss mitt i en förändring som saknar motstycke. ACEA kommer att fortsätta att driva på Europas ambitiösa mobilitetsomvandling, och bygga på branschens globala konkurrensläge under övergången. Vi är fortfarande fast beslutna att fungera som rösten för Europas tillverkare av bilar, lastbilar, skåpbilar, och bussar. Vi vill jobba nära alla relevanta parter och intressenter.”

Omstrukturering

Volvo Cars har varit en av de mest frispråkiga tillverkarna gällande hållbarhet. Deras mål är att bli ett cirkulärt och klimatneutralt företag innan 2040, vilket de säger är deras största utmaning hittills. Bilindustrin ses traditionellt sett inte som en beskyddare av klimatet, men Volvo har varit tydliga med sitt etiska ställningstagande och mål om att bli ett ansvarsfullt företag.

Stellantis skäl för att lämna ACEA verkar skilja sig från Volvos då de vill fokusera sina insatser på ett nytt forum som ska vara dedikerat till mobilitetens framtid.

Beslutet skakar om lobbyverksamheten inom Europas bilindustri. I nuläget är det oklart om Volvo kan komma att gå med i Stellantis nya forum för mobilitet. Medan Stellantis, som inkluderar Citroën, Fiat, Opel, och Maserati, vill ha övergått till att sälja enbart elbilar i Europa vid 2030 så är deras mål på andra marknader, så som USA, inte lika stora – vilket är en kontrast mot Volvos mer ambitiösa mål.

Tidigare i år sa Stellantis vd Carlos Tavares att EU:s förslag om att fasa ut förbränningsmotorer skulle innebära både miljörisker och sociala risker. Han kritiserade elektrifiering för att vara en teknologi ”som har valts ut av politiker, inte industrin”.

Med EU fortfarande mer än ett årtionde ifrån att införa ett eventuellt förbud mot förbränningsmotorer, vilket även skulle kunna lindras om det görs en tillåtelse för elektrobränsle, så är åsikterna om hur man ska ta itu med klimatmålen fortsatt delade inom bilindustrin.

Detta innehåll presenteras till dig av Autovista24.

Vänligen notera att denna artikel är en översättning av originalet som publicerades på engelska på Autovista24´s hemsida och kan innehålla mindre grammatiska fel. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

Ta mig till Autovista24

Ja, registrera mig för att få svenska nyheter och insikter

* Oblikatoriskt fält


Ja, jag vill få följande e-postmeddelanden:
Nationell bilinsikt, undersökningar och händelser - Skickas då och då av Autovista Inter-Global AB på svenska.

Vi använder pixlar i våra e-postmeddelanden där vi kan se om du öppnar e-postmeddelandet, vidarebefordrar eller klickar på någon URL i våra meddelanden. Detta hjälper oss att få en inblick i och mäta effektiviteten på innehållet i våra brev. Vi kombinerar detta med den information du givit oss ovan och med din webbläsarinformation så att vi bättre kan skräddarsy vår marknadsföring för dig och individualisera din användarupplevelse på vår hemsida. Genom att prenumera, samtycker du till vår användning av din data i syfte att skicka dig de valda e-postutskicken, samt användning av pixlar. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att uppdatera dina preferenser via länken som leder till vårt “E-post Preferens Center”, som finns med i alla e-postmeddelanden vi skickar. För mer information om hur vi hanterar personliga data, vänligen kontakta Autovista Group Integritetspolicy eller Autovista Integritetspolicy.