Artikel

Grön litium för Europas bilindustri

Autovista24 | 26 sep 2022

Om författaren

Autovista24

Autovista24 provides specialist information for Europe’s automotive decision makers. The platform hosts news analysis, original research, interviews, webinars, videos and podcasts. Autovista24 journalists combine proprietary data with timely research and analysis – all while tapping into Autovista Group’s pan-European team of automotive experts to ensure that users benefit from highly-relevant content.

Autovista24

Kan litium utvinnas på ett miljövänligt sätt? Autovista24:s journalist Rebeka Shaid gör en djupdykning i ämnet då hon utforskar ett framåtsträvande projekt i Tyskland.

Litium är en av världens mest eftertraktade råmaterial. Det har kommit att kallas för ”vitt guld” och är en mjuk och silvrig metall som bidrar till att elektrifiera bilindustrin, samtidigt som det även används inom ett antal andra teknikområden. Litium är en viktig del av elbilsbatterier och det utvinns hur magmabergart och mineralkällor.

Men Europa upplever leveransproblem då 80% av den sällsynta jordartsmetallen kommer från Kina. Dessutom finns det miljörelaterade synpunkter om traditionell litiumbrytning, vilket förorenar marken och leder till miljöfarligt avfall. Andra bieffekter är bland annat minskning av vatten och biologisk mångfald, destabilisering av mark och en ökad salthalt i floder.

Vulcan Energy Resources, ett tysk-australiskt företag, tänker ta itu med de här problemen. De håller på att starta upp ett projekt för koldioxidfri litium i Tyskland för att utvinna råmaterialet lokalt och hållbart. Företaget har säkrat stora leveransavtal med europeiska biltillverkare och ledande företag inom batteri-branschen. De har vunnit över betydelsefulla investerare på sin resa mot att förändra sättet på vilket litium utvinns.

– Vi utvinner litium från varmt termiskt vatten på djup mellan 2 500 till 4 500 meter och tillverkar koldioxidfri litium med hjälp av en fysisk metod, berättade Horst Kreuter, Vulcans verkställande direktör och geotermiska expert i Tyskland, för Autovista24. Han fortsatte:

– Vi undviker koldioxid genom att använda värme från en geotermisk brunn under utvinningsprocessen. Över 50% av den geotermiska energin kvarlämnas för att användas till värmning, kylning och elproduktion i regionen där projektet genomförs.

Minska litiums koldioxidutsläpp

Nyckelorden är ”minska koldioxidutsläpp” och ”förnybarenergi”. Vulcans litiumprojekt förlitar sig på naturlig och förnybar geotermisk energi, vilket ska användas för att driva processen av att utvinna litium. Det kommer även att skapa en förnybar biprodukt, vars energi kan återanvändas på andra platser. Vulcan betonar att de inte använder några fossila bränslen och att deras metoder kräver lite vatten.

Jämfört med andra sorters litiumutvinning låter det lovande. Traditionell gruvdrift i berggrund för att utvinna ett ton litiumhydroxid kräver omkring 170 kubikmeter vatten och släpper ut 15 000 kilo koldioxid. Likaså grunda bassänger – ett annat sätt som används för att utvinna litium – använder vanligen 469 kubikmeter vatten och släpper ut 5 000 kilo koldioxid.

Vulcan säger att deras projekt inte kommer att släppa ut någon koldioxid, samtidigt som det bara använder 80 kubikmeter vatten per ton litiumhydroxid. Kostnaderna är dessutom lägre och Vulcans projekt i Övre Rhendalen tar upp mycket mindre mark än konventionella utvinningsmetoder.

– Det som gör vår litiumproduktion speciell är att den är koldioxidneutral, och att den har ett mycket bättre miljöavtryck, inte bara vad gäller koldioxidutsläpp, utan den tar även upp mindre land, använder mindre vatten och lämnar mindre avfall, sade Kreuter.

Tyskland som en hotspot

Även om Tyskland är hem till Europas största bilindustri så är det inte en plats som brukar associeras med litium. Men landet sitter på Europas största litiumreserv. Vulcan räknar med att påbörja kommersiell tillverkning 2024, med målet att tillverka 40 000 ton litium per år – tillräckligt för att ge kraft till en miljon elfordon.

Källa: Vulcan Energy

– Övre Rhendalen är en gravsänka och därför når värmen upp till nära ytan, vilket gör dalen till det geotermiskt varmaste området i Centraleuropa. Sett på en global skala så finns det mer fördelaktiga områden, så som USA, Centralamerika, Asien och Nya Zeeland, sade Kreuter.

– Å andra sidan är Tyskland väldigt angelägna om att förespråka förnybarenergi genom ett inmatningspris, vilket gör användandet av geotermi till ett ekonomiskt argument. I framtiden kommer dock uppvärmning och nedkylning vara de stora användningsområdena, särskilt då Europa vill slå sig fri från gasförsörjningen österifrån.

Han påpekade att Tyskland i dagsläget får omkring 80% av sitt litium från Kina, Australien och Chile, länder som han säger ofta utvinner litium genom miljöfarliga metoder.

Europa vill bli fria från sitt beroende av råmaterial från länder utanför området och i stället införa lokala och hållbara leveranskedjor, då industrier alltmer satsar på elektrifiering och koldioxidneutralitet. Vid 2030 kommer EU att behöva arton gånger mer litium än vad de använder i dagsläget. Kortare distributionsnät som förbättrar resurseffektivitet är en del av lösningen.

Starta en trend

Litium är fortsatt mycket eftertraktat då tillverkare elektrifierar sina flottor. Vulcan räknar med att efterfrågan kommer att stiga drastiskt under 2024 och det är inget sammanträffande att miljöteknikföretaget avser att starta sin litiumförsörjning då.

– Vi har redan sålt vårt utbud till våra kunder, vilka är Umicore och LG Energy Solution från batteriförsörjningsindustrin, samt biltillverkarna Volkswagen, Stellantis och Renault, säger Kreuter.

– Då bilindustrin inte bara vill sälja elbilar, utan även vill använda metall som är miljövänligt framtagen så kommer efterfrågan att öka. Detta är även av intresse för oss, då vi inte är ett gruvföretag utan ett företag för förnybarenergi där litium är ett väldigt viktigt tillägg, fortsätter han.

Företaget noterades nyligen på Frankfurtbörsen, vilket Kreuter beskrev som en milstolpe. Stellantis är på väg att bli den näst största aktieägaren i Vulcan, efter en investering på 50 miljoner euro i företaget.

Kreuter förklarade att Vulcan kommer att använda pengarna till sin projektutveckling, vilket är en kostsam process. Men han tror att den stora investeringen visar exempel på biltillverkares åtagande att använda mer hållbara produkter.

– Jag tror att Stellantis sätter en trend då de är, vad jag vet, den första biltillverkaren som investerar i ett företag som tillhandahåller industrin med litium, tillade han.

Litium i trubbel

Men industriforskning föreslår att viktiga råmaterial så som litium och kobolt en dag kan komma att försvinna från elbilsbatterier. Billigare mineraler, bland annat kalcium, kan komma att ersätta metallen. En akut brist på litium i kombination med miljörelaterade åsikter om metallens utvinning har lett forskare till att utforska alternativ, även om de flesta av dem inte kommer att vara kommersiellt gångbara på många år.

Fastfasbatterier och natriumjonbatterier kan komma att konkurrera med litiumjonenheter. Kreuter betonade dock att litium är ett väldigt speciellt ämne sett till storlek, vikt och smidighet.

– Det kommer att bli svårt att byta ut, särskilt inom bilindustrin som behöver små och lätta batterier. Vi kommer inte att se någon förändring på åtminstone 10-15 år, sade han och fortsatte:

– Men att förutse framtida utveckling är alltid svårt.

EU-kommissionen överväger att klassificera litium som ett giftigt ämne. Den europeiska kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning menar att tre litiumsalter borde klassificeras som hälsofarliga. Branschgrupper har bestridit denna rekommendation, vilken de anser skulle kunna hämma Europas gröna övergång.

– Det behöver samlas in mer information och mer data behöver granskas innan ett beslut kan fattas, vilket äventyrar den växande batteri- och elektromobilitetsutvecklingen i Europa. Det borde genomföras en kritisk granskning för att besluta om någon åtgärd borde göras gällande detta, sade Kreuter.

I slutändan vill Vulcan vara en miljövänlig leverantör av litium, och företaget hoppas att andra kommer att följa deras exempel och försöka att göra litiumprodukter mer hållbara.

Detta innehåll presenteras till dig av Autovista24.

Vänligen notera att denna artikel är en översättning av originalet som publicerades på engelska på Autovista24´s hemsida och kan innehålla mindre grammatiska fel. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

Ta mig till Autovista24

Ja, registrera mig för att få svenska nyheter och insikter

* Oblikatoriskt fält


Ja, jag vill få följande e-postmeddelanden:
Nationell bilinsikt, undersökningar och händelser - Skickas då och då av Autovista Inter-Global AB på svenska.

Vi använder pixlar i våra e-postmeddelanden där vi kan se om du öppnar e-postmeddelandet, vidarebefordrar eller klickar på någon URL i våra meddelanden. Detta hjälper oss att få en inblick i och mäta effektiviteten på innehållet i våra brev. Vi kombinerar detta med den information du givit oss ovan och med din webbläsarinformation så att vi bättre kan skräddarsy vår marknadsföring för dig och individualisera din användarupplevelse på vår hemsida. Genom att prenumera, samtycker du till vår användning av din data i syfte att skicka dig de valda e-postutskicken, samt användning av pixlar. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att uppdatera dina preferenser via länken som leder till vårt “E-post Preferens Center”, som finns med i alla e-postmeddelanden vi skickar. För mer information om hur vi hanterar personliga data, vänligen kontakta Autovista Group Integritetspolicy eller Autovista Integritetspolicy.