Artikel

Läget förändras – begagnatmarknaden sjönk 2022, återhämtar den sig 2023?

Autovista24 | 31 okt 2022

Om författaren

Autovista24

Autovista24 provides specialist information for Europe’s automotive decision makers. The platform hosts news analysis, original research, interviews, webinars, videos and podcasts. Autovista24 journalists combine proprietary data with timely research and analysis – all while tapping into Autovista Group’s pan-European team of automotive experts to ensure that users benefit from highly-relevant content.

Under pandemin uppvisade Europas begagnatmarknader stora vinster med priser som sköt i väg. Men situationen har förändrats i år och begagnatmarknaden går på knäna. Dr Christof Engelskirchen, chefekonom hos Autovista Group, ger en framåtblick mot 2023.

Begagnatmarknader blomstrade under pandemin. Efterfrågan översteg utbudet när många letade efter säkra alternativ till kollektivtrafik och ersatte äldre bilar med nyare modeller. Priserna bara fortsatte att öka.

Bristen på delar för nya bilar bidrog även till att begagnatmarknaden frodades. Detta gav goda vinster till intressenterna, som klagade på bristande utbud. Prisökningen må ha avstannat något det senaste, men marknaden har inte nått sin vändpunkt än – med undantag för några små minskningar i t.ex. Finland, Polen och Storbritannien.

Pris för begagnade bilar indelade efter land
Källa: Autovista Group, Residual Value Intelligence~

Försäljning av begagnade bilar sjönk under 2022

Försäljningen av begagnade bilar höll till en början jämna steg med registreringen av nytillverkade bilar. Mellan 2019 och 2020 sjönk försäljningen av begagnade bilar på Europas fem nyckelmarknader (Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien) med 2,6 miljoner fordon (från 29,3 miljoner till 26,7 miljoner). Detta dels till följd av lockdown-restriktioner. Begagnatmarknaden återhämtade sig snabbt till 27,8 miljoner transaktioner, en sjunkning på endast 5% jämfört med året innan covidpandemin, 2019.

I kontrast sjönk nybilstransaktioner med nästan 25% under 2020 jämfört med 2019 och landade något lägre än under 2021. Baserat på de senaste prognoserna för 2022 kan nybilsförsäljningen fortsätta att dala, men inte till samma grad som begagnatmarknaden, vilken kommer att förlora omkring tre miljoner transaktioner under 2022 jämfört med 2021.

– Under det tredje året av bristande leverantörskedjor inom bilindustrin, ser läget ut att förändras för begagnatmarknaderna, kommenterar Andreas Geilenbruegge, chef för värderingar och insikter hos Schwacke (en del av Autovista Group).

– Transaktioner för begagnade bilar börjar att gå på knäna. Vår senaste prognos visar att bara i Tyskland kommer det att genomföras en miljon färre transaktioner under 2022. Det kommer bara att genomföras omkring 5,7 miljoner transaktioner, jämfört med 6,7 miljoner under 2021, vilket är en minskning med 15%, fortsatte han.

Transaktioner för nya och begagnade bilar på de fem största marknaderna 2017-2022*

Konsumentförtroendet når en rekordlåg nivå

Minskningen är mer omfattande än vad många involverade hade förutspått i början av året. Det finns många anledningar bakom begagnatmarknadernas minskningar:

  • Till följd av den stigande inflationen har priserna på begagnade bilar stigit så kraftigt att priselasticitet börjar ta effekt. Många tänker noggrant över om de har råd att köpa en begagnad bil vid det här prisläget. Alternativet är att hålla fast vi den bil man redan äger ett tag till.
  • Ändrad penningpolitik från centralbanker med syfte att motverka inflationen innebär en konkret risk för negativa konsekvenser på ekonomier och jobbmarknader. Det är ytterligare en viktig faktor som försenar beslut gällande köp.
  • Den ryska attacken i Ukraina tillför ytterligare en nivå av osäkerhet i ekvationen, inte bara kopplat till ökade energipriser. Konsumentförtroendet har nått en rekordlåg nivå.
  • Den fortsatta bristen på bildelar leder dessutom till ett minskat antal tillgängliga begagnade bilar. Till exempel så är det nu dags att förnya leasingavtal för modeller som registrerades 2018/2019, men då reservdelar inte finns tillgängliga så blir bilarna stående – vilket minskar antalet begagnade bilar som kommer ut på marknaden. Därutöver så har det under de senaste tre åren genomförts färre kortvariga leasingar än normalt, vilket gör att det nu finns färre (unga) begagnade bilar på marknaden.

Färre köp av begagnade bilar

Tillbakagången för begagnatmarknader hänger till stor del samman med äldre begagnade bilar, d.v.s. de som är äldre än fyra, eller till och med tio år.

– Försäljningen av yngre begagnade bilar, särskilt de som tidigare har varit leasade, har hållit sig förvånansvärt stabil. Den befinner sig till stor del på samma nivå som innan krisen, sa Marc Odinius, vd för Dataforce.

– Vi ser även den förväntade minskningen i kortvariga registreringar påverka begagnatmarknader nu, då OEM-tillverkare söker högre värdekonton. Det är därför som försäljningen av bilar i åldersgruppen noll till två år är låg. Men det är tydligt att den mest effektfulla minskningen sker i de högre åldersgrupperna, fortsatte han.

Köp av begagnade bilar indelade efter ålder (exempel: Tyskland) januari 2017-2022*
*Helårsprognos för 2022
Källa: Nationella registreringsmyndigheter, Dataforce, Autovista24 analys

Höga priser minskar beredskapen att kompromissa

Transaktioner börjar att vackla i gruppen för begagnade bilar som är äldre än fyra år. Priserna steg mer i denna grupp än i någon av de andra åldersgrupperna, vilket förklarar varför den nu börjar att stanna av. Geilenbruegge förklarar att ”bristen på ett rikligt utbud av bilar, kombinerat med väldigt höga priser, gör det svårare att hitta den rätta köparen för en viss bil. Vid de priserna är köpare inte beredda att kompromissa och somliga vänder marknaden ryggen.”

Priser för begagnade bilar indelade i åldersgrupper (exempel: Tyskland)
Källa: Autovista Group, Residual Value Intelligence

Osäker prognos för 2023

Bakgrunden till den nuvarande krisen bottnar i bristande leverantörskedjor, stor efterfrågan, samt en stark privat och offentlig köpkraft. Efter den ekonomiska nedgången under 2020 skedde ett snabbt uppsving under 2021, vilket fick energipriser och inflation att stiga kraftigt redan under slutet av 2021.

Den ryska invasionen av Ukraina i början av 2022 har drivit upp energipriserna ytterligare. De ligger bakom omkring 50% av inflation vi upplever i Europa. Centralbanker tacklar nu situationen sent, men hårt, vilket skapar ytterligare ekonomisk påfrestning. Därutöver är det fortsatt brist på halvledare och lockdowns tillämpas i Kina, vilket sätter stopp för leverantörskedjor. Höst- och vintervågor av covid-19-infektioner kan även komma att ha en negativ inverkan.

Autovista Groups grundscenario för 2023 förutser fortsatta problem med leverantörskedjor, mycket låg ekonomisk tillväxt kombinerad med hög osäkerhet och inflation över referenszoner. Detta kommer att belasta marknader för både nya och begagnade bilar. Den nuvarande minskningen på nybilsmarknaden är till stor del orsakad av problem med leverantörskedjor – de flesta bilar som väntar på att registreras beställdes för flera månader sedan. Vissa av problemen med leverantörskedjor på bilmarknaden borde lätta under 2023, vilket är krisens fjärde år.

Registreringen av nya bilar borde stiga jämfört med 2022. Begagnatmarknader förväntas också få en positiv utveckling, då fler bilar kommer att tillhandahållas. Ett uppsving är förväntat under 2023 jämfört med 2022 för både nybils- och begagnatmarknaden. Det innebär dock inte att bilindustrin kommer att återhämta sig under 2023.

Prognoser för 2023 är givetvis känsliga för hypoteser om hur snabbt överflödet av negativa faktorer kommer att lätta. Fler positiva scenarion kan komma att figurera under 2023, till exempel om ett varaktigt eldupphör kan uppnås i Ukraina eller om energipriser faller. Det verkar dock säkrast att lägga fram en framtidsutsikt som omfattar en mer negativ händelseutveckling. I sin utsikt för ekonomin i juli sa IMF till exempel att ”riskerna för utsikten lutar överväldigande mot det negativa”.

Detta innehåll presenteras till dig av Autovista24.

Vänligen notera att denna artikel är en översättning av originalet som publicerades på engelska på Autovista24´s hemsida och kan innehålla mindre grammatiska fel. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

Ta mig till Autovista24

Hyundai planerar framtida mobilitetsupplevelser i metaverse

17 jun 2022

Som en del av deras expansion till metaverse har Hyundai offentliggjort planer för att erbjuda framtida mobilitetsupplevelser i sin virtuella Motorstudio genom metaverse-plattformen Zepeto. Den...

Kia presenterar Niro Plus som ett skräddarsytt elfordon

13 maj 2022

Kia etablerar sig som en leverantör av hållbara mobilitetslösningar och har nyligen lanserat sitt första PBV-fordon (Purpose Built Vechicle), Niro Plus. Elbilen kommer att användas...

Volvo investerar i teknologi för ”femminuters-laddning” av elfordon

06 maj 2022

Volvo Cars har investerat i StoreDot, ett företag som utvecklar extremt snabbladdande teknik för elbilar. Genom Volvo Cars Tech Fund kommer den svenske biltillverkaren att...

Ja, registrera mig för att få svenska nyheter och insikter

* Oblikatoriskt fält


Ja, jag vill få följande e-postmeddelanden:
Nationell bilinsikt, undersökningar och händelser - Skickas då och då av Autovista Inter-Global AB på svenska.

Vi använder pixlar i våra e-postmeddelanden där vi kan se om du öppnar e-postmeddelandet, vidarebefordrar eller klickar på någon URL i våra meddelanden. Detta hjälper oss att få en inblick i och mäta effektiviteten på innehållet i våra brev. Vi kombinerar detta med den information du givit oss ovan och med din webbläsarinformation så att vi bättre kan skräddarsy vår marknadsföring för dig och individualisera din användarupplevelse på vår hemsida. Genom att prenumera, samtycker du till vår användning av din data i syfte att skicka dig de valda e-postutskicken, samt användning av pixlar. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att uppdatera dina preferenser via länken som leder till vårt “E-post Preferens Center”, som finns med i alla e-postmeddelanden vi skickar. För mer information om hur vi hanterar personliga data, vänligen kontakta Autovista Group Integritetspolicy eller Autovista Integritetspolicy.