Fuel Type: Vätgas

Fler elfordon och vätgasbilar att vänta från BMW Group

Bildkälla: BMW

Autovista24

BMW fortsätter att satsa på projekt inom elektrifiering och hållbarhet då de planerar att återinföra sig själva som en ledare inom elbilsteknologin. Biltillverkaren har kommit med en uppdatering gällande planen för deras fordonsserie Neue Klasse (Ny Klass), samtidigt som de vill fortsätta sina ansträngningar för att sänka koldioxidutsläpp.

Till följd av framgången av befintliga elbilsmodeller planerar BMW att införa 15 eldrivna fordon i sin produktion innan slutet av 2022. Det kommer att täcka omkring 90% av deras nuvarande bilklasser. 3-Serien och 5-Serien, tillsammans med X1:an och X3:an, kommer att få helelektriska versioner. Företaget kommer dessutom att lansera BMW i7 som en del av deras 7-Serie.

Tillsammans med deras varumärken Mini och Rolls-Royce, förväntar sig BMW Group att ha sålt omkring två miljoner elfordon tills slutet av 2025. Deras Neue Klasse har potentialen att påskynda marknadspenetrationen av elektromobilitet. Biltillverkaren förväntar sig att elfordon ska utgöra 50% av företagets globala försäljning tidigare än 2030.

Alla marknader kan inte upprätthålla elfordon

Innan årtiondets slut skulle BMW Groups årliga försäljning av elfordon överstiga 1,5 millioner enheter. Biltillverkaren konstaterar dock att detta är beroende av att den globala laddningsinfrastrukturen håller jämna steg med ökningen av fordon och den ökande efterfrågan från kunder.

Detta är en utmaning som alla biltillverkare ställs inför. Även om de åtar sig att bygga elfordon har inte alla länder runt om i världen den infrastruktur som krävs för att stödja dem. Därför kommer en viss utveckling av förbränningsmotorer att behöva bibehållas, annars kommer bilföretag att tvingas överväga att lämna vissa marknader.

Samtidigt som BMW driver på infrastrukturens expansion genom sitt arbete med Ionity är de medvetna om att elfordon kanske inte passar alla marknader. Följaktligen fortsätter OEM-företaget att utveckla ”högeffektiv konventionell drivteknik” medan de parallellt bidrar till koldioxidreduktion inom transportsektorn.

Den här nya generationen av diesel- och bensinmotorer erbjuder högre effektivitet, meddelar biltillverkaren. Utvecklingen har redan säkerställt att motortekniken tar ytterligare ett steg mot att minska utsläpp och förbättra luftkvalitet.

BMW siktar mot att ha levererat totalt 10 miljoner batterielfordon till kunder innan 2030. Vi det laget kommer Rolls-Royce att ha ett produktutbud som är helelektriskt. Mini är även de på väg mot en helelektrisk framtid, vilken kommer att ta vid under början av 2030-talet. Senare i år kommer varumärket att ge ett smakprov på den helt nya Mini-familjen, vilken enligt företagets beskrivning har ”känslan av en elektrifierad go-kart”, samt ett skarpt fokus på hållbarhet och minimal miljöpåverkan.

Vätgasbilar är fortsatt ett alternativ

Huruvida tekniken för vätgasbränsleceller (FCV) kommer att ta sig in på massmarknaden för personbilar återstår att se, men under sin årliga konferens bekräftade BMW sitt åtagande att utveckla drivlinan.

Biltillverkaren driver systematiskt på med sina planer att erbjuda FCV som ett ytterligare alternativ för hållbar transport. De har redan meddelat att även en elektrisk transmission baserad på vätgasbränsleceller är tänkbart för Neue Klasse.

– Vi ser vätgas-elektriska transmissioner som ett komplement till batteri-elektriska transmissioner, säger Oliver Zipse, ordförande för BMW:s styrelse.

– Det är det enda sättet för vår flotta att uppnå maximal påverkan för skyddandet av klimatet. Det är därför vi stödjer EU-kommissionens planer för att utöka antalet laddnings- och vätgasstationer längs europeiska motorvägar.

En liten grupp av BMW iX5 Hydrogen kommer att användas för demonstrationer och tester för första gången i år. Vätgasteknologin kan möta behovet hos de förare som saknar tillgång till laddinfrastruktur och regelbundet kör längre sträckor, förutsatt att vätgasen tas fram med hjälp av förnybar energi och att den nödvändiga infrastrukturen finns tillgänglig.

Zipse meddelade dessutom att den tyska biltillverkaren förbereder sig för att utveckla nästa generations vätgastransmissioner. Han tillade även att finansieringen från Viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) kan påskynda utvecklingen och industrialiseringen av denna extra transmissionsgeneration i Tyskland.

Detta innehåll presenteras till dig av Autovista24.

Vänligen notera att denna artikel är en översättning av originalet som publicerades på engelska på Autovista24´s hemsida och kan innehålla mindre grammatiska fel. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

Ta mig till Autovista24

Möjlighet till att tanka vätgas finns nu i 33 länder

Under 2021 öppnade rekordmånga vätgasstationer runt om i världen. Det innebär att det nu finns möjlighet till att tanka vätgas i 33 länder.

Globalt tillkom totalt 142 stationer. Av dessa öppnade 37 i Europa, 89 i Asien och 13 i USA. Siffrorna kommer från den 14:e årliga utvärderingen av H2stations.org, en informationstjänst från Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST).

Det finns totalt 685 vätgasstationer i drift globalt. Under de kommande månaderna planeras ytterligare 252 att tas i drift. Ungern och Slovenien är bland de senaste länderna att erbjuda tankstationer för vätgas. Särskilt nämnvärda är Spanien och Nya Zeeland, där det för första gången kommer att öppnas flera stationer.

Teknologin för vätgas som drivmedel befinner sig i ett tidigare utvecklingsstadium än elektriska drivlinor. Detta beror delvis på behovet för biltillverkare att snarast utveckla utsläppsfri teknik för att möta de stränga utsläppsmålen. Dieselmarknadens kollaps ledde till att många tillverkare fick stora böter under 2021, då förare bytte till bensindrivna fordon som släpper ut mer koldioxid.

Asien visar vägen

Vid slutet av 2021 hade Europa 228 vätgasstationer. 101 av dessa ligger i Tyskland. Frankrike är den näst största marknaden med 41 stationer i drift. Därefter följer Storbritannien med 19, Schweiz med 12 och Nederländerna med 11 stationer.

Men Asien fortsätter att ligga i täten när det kommer till att tanka vätgas. Det är en logisk utveckling då majoriteten av biltillverkarna som förespråkar den här teknologin kommer från Asien, däribland Toyota och Hyundai. Vid förra årsslutet fanns det 363 stationer i regionen. Av dessa fanns 159 i Japan, Toyotas inhemska marknad, och 95 i Sydkorea, Hyundais hemland. Det fanns dessutom 105 stationer i Kina. Till skillnad från i många andra länder används dock dessa enbart för tankning av lastbilar och bussar, och inte till personbilar.

Sydkorea anlade flest nya stationer under 2021, hela 36 stycken togs i bruk. Landet fortsätter att utveckla sin infrastruktur för vätgasbränslecellsfordon för att kunna bidra till minskade utsläpp till följd av transporter.

Ökning av vätgas på marknaden för lätta kommerisella fordon

Förra året ökade medvetenheten om vätgas, särskilt på logistikmarknaden. Många anser att lätta kommersiella fordon och tunga lastfordon är de som passar bäst för teknologin, åtminstone på kort sikt. De fordonen avverkar ofta långa sträckor varje dag, och behöver kortare ”tank”-stopp för att tillåta maximal effektivitet.

Frankrikes främsta tillverkare, Stellantis och Renault Group, tillkännagav lanseringen av nya lätta kommersiella fordon. Som en del av deras nya varumärke Hyvia vill Renault Group även erbjuda teknologi för vätgastankning till drivmedelsföretag i Europa. Detta kan bidra till en stor ökning av stationer som erbjuder vätgas under 2022.

Infrastrukturen för vätgas är fortfarande i sin linda. Allt eftersom att fler fordon börjar använda teknologin kommer antalet vätgasstationer att öka, precis som fallet var för elfordon. Marknaden kommer även att växa i takt med att medvetenheten om vätgas som ett alternativ till elfordon ökar, samt tack vare dess livskraft som ett ”grönt” bränsle.

Detta innehåll presenteras till dig av Autovista24.

Vänligen notera att denna artikel är en översättning av originalet som publicerades på engelska på Autovista24´s hemsida och kan innehålla mindre grammatiska fel. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

Ta mig till Autovista24