Artiklar Nyheter Redaktörernas val

EU måste installera 14 000 allmänna laddningspunkter per vecka, fastslår ACEA

Autovista24 | 14 apr 2022

Om författaren

Autovista24

Autovista24 provides specialist information for Europe’s automotive decision makers. The platform hosts news analysis, original research, interviews, webinars, videos and podcasts. Autovista24 journalists combine proprietary data with timely research and analysis – all while tapping into Autovista Group’s pan-European team of automotive experts to ensure that users benefit from highly-relevant content.

Autovista24

Alla är överens: Europa behöver fler allmänna laddningspunkter för elfordon för att kunna möta behovet som följer den ökande försäljningen av elbilar runtom i regionen. Den europeiska bilindustriföreningen (ACEA) har satt det i perspektiv och sagt att EU måste installera 14 000 allmänna laddningspunkter per vecka för att uppnå klimatmålen för elfordon till 2030. I dagsläget installeras endast 2 000 allmänna laddare per vecka.

Då de är oroade över den långsamma installationen av laddningspunkter för elfordon uppmanar bilindustriföreningen EU:s medlemsstater att öka investeringarna i laddinfrastruktur för alla sorters elfordon, inklusive bilar, skåpbilar, lastbilar, och bussar. De poängterade att 1,7 miljoner elfordon såldes under 2021, en tiofaldig ökning jämfört med de fem föregående åren.

Utvecklingen av laddinfrastruktur måste hålla jämna steg med den snabba ökningen av användning av elfordon. ACEA hänvisade till en analys av McKinsey som visar på att upp till 6,8 miljoner laddstationer kommer att behövas innan slutet av årtiondet för att EU ska kunna minska koldioxidutsläpp från personbilar med 55%. Den här siffran, sa de, är nästan dubbelt så stor som den EU-kommissionen föreslår i sin förordning om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR).

Faktablad gällande förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen

Bildkälla: ACEA

– Övergången till noll är ett långsiktigt lopp, sa ACEA:s ordförande och BMW:s vd Oliver Zipse.

– Den huvudsakliga utmaningen nu är att övertala alla medlemsstater att påskynda installationen av nödvändig laddinfrastruktur för elfordon. Vi behöver absolut en ambitiös sammanfattning av AFIR-förordningen, både vad gäller dess tajming och även målen den ställer på varje enskilt EU-land.

I en nyligen publicerad forskningsrapport föreslår ACEA att investeringar till ett värde av 280 miljarder euro behövs för att stärka Europas privata och allmänna laddinfrastruktur för elfordon. EU-länder kommer även att behöva investera en betydande del av pengarna i utbyggnad av elnät samt förnybar energi. Rapporten uppskattar att den årliga kostnaden för enbart allmän laddinfrastruktur för elfordon kommer att uppgå till 8 miljarder euro, därutöver tillkommer investeringar i 5G och höghastighetsnätverk för internet.

Rapporten rekommenderar att en balans av privata och allmänna investeringar skulle säkra en snabb ökning av laddinfrastruktur i Europa, särskilt för allmänt tillgängliga laddstolpar, vilka är nödvändiga för de elbilsägare som saknar laddningsmöjlighet hemma.

Helhetsplan för laddning av elfordon

ACEA har arbetat på en helhetsplan för laddning av elfordon för att EU ska kunna ta itu med laddinfrastruktur, energiförsörjning och elnät. Det inkluderar även infrastruktur för tunga fordon. Enligt rapporten så behövs 279 000 laddningspunkter för lastbilar innan slutet av 2030, av vilka 84% ska finnas i hubbar för fordonsflottor.

För att påskynda utökandet av laddningspunkter föreslår ACEA att processen för att godkänna infrastrukturen effektiviseras, att EU och samordningsorgan över landsgränser fastställs tydligt, att smarta incitamentsprogram genomförs, att tillgång till finansiering tillhandahålls och att en stor spridning av smart laddning säkerställs.

– En total investering på omkring 1 000 miljarder euro i laddinfrastruktur (allmän och privat), uppgradering av elnät och förnybara energikällor behövs innan 2050 för att fullfölja omvandlingen till elektrisk mobilitet på vägarna i EU, fastställer rapporten.

Utgivningen av rapporten ligger rätt i tiden då EU i dagsläget förhandlar om AFIR-förordningen, vilken sätter ut mål för den lägsta kapaciteten och det längsta avståndet mellan laddnings- och vätgasstationer längs det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som ska uppfyllas av medlemsstaterna.

I likhet med ACEA fann International Council on Clean Transportation (ICCT) nyligen att det behövs 80% mer laddningskapacitet än vad AFIR föreslår. ICCT föreslår inte en gemensam strategi för att utöka laddiningsinfrastrukturen, utan föreslår i stället att man fokuserar på de platser där laddning för elfordon behövs allra mest, d.v.s. i länder med högre användning av elfordon.

ACEA:s forskningsrapport inkluderar inte laddare som behövs i Storbritannien, då de lämnade EU till följd av genomförandet av Brexit. Landets regering meddelade nyligen planer för att utöka sin laddinfrastruktur för elfordon till 300 000 laddningspunkter innan 2030, vilket motsvarar ungefär 668 enheter per vecka.

Detta innehåll presenteras till dig av Autovista24.

Vänligen notera att denna artikel är en översättning av originalet som publicerades på engelska på Autovista24´s hemsida och kan innehålla mindre grammatiska fel. I händelse av diskrepans eller inkonsekvens mellan översättningen och den engelska versionen, ska den engelska versionen alltid ha företräde.

Ta mig till Autovista24

Grön litium för Europas bilindustri

26 sep 2022

Kan litium utvinnas på ett miljövänligt sätt? Autovista24:s journalist Rebeka Shaid gör en djupdykning i ämnet då hon utforskar ett framåtsträvande projekt i Tyskland. Litium...

Träffa bilen som suger upp koldioxid och rengör luften

25 aug 2022

Tänk dig en bil som samlar upp mer koldioxid än den släpper ut under körning. En grupp studenter vid Eindhoven University of Technology (TU/e) i...

Försäljningen av begagnade bilar minskar på majoriteten av Europas ”Big Five”-marknader under första kvartalet

27 maj 2022

Autovista24:s chefredaktör Tom Geggus observerar avstannandet på Europas ”Big Five”-marknader för begagnade bilar under de tre första månaderna av 2022. När alla resultat för det...

Ja, registrera mig för att få svenska nyheter och insikter

* Oblikatoriskt fält


Ja, jag vill få följande e-postmeddelanden:
Nationell bilinsikt, undersökningar och händelser - Skickas då och då av Autovista Inter-Global AB på svenska.

Vi använder pixlar i våra e-postmeddelanden där vi kan se om du öppnar e-postmeddelandet, vidarebefordrar eller klickar på någon URL i våra meddelanden. Detta hjälper oss att få en inblick i och mäta effektiviteten på innehållet i våra brev. Vi kombinerar detta med den information du givit oss ovan och med din webbläsarinformation så att vi bättre kan skräddarsy vår marknadsföring för dig och individualisera din användarupplevelse på vår hemsida. Genom att prenumera, samtycker du till vår användning av din data i syfte att skicka dig de valda e-postutskicken, samt användning av pixlar. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att uppdatera dina preferenser via länken som leder till vårt “E-post Preferens Center”, som finns med i alla e-postmeddelanden vi skickar. För mer information om hur vi hanterar personliga data, vänligen kontakta Autovista Group Integritetspolicy eller Autovista Integritetspolicy.