Portföljvärdering

Värdera ditt befintliga lager eller leaseingportfölj och förstå riskerna.

TA REDA PÅ MER

Hur vi kan hjälpa dig

Dra nytta av vetskapen på värdet i din portfölj

En portföljvärdering påvisar bundet kapital och värdeminskningen.

Genom en portföljvärdering som baseras på den unika bilens mil-/ålderkombination får ni ett faktiskt nuvärde och ett framtida värde vid en given mil-/ålderkombination.

Ja, kontakta mig angående Portföljvärdering

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Arbeta med en klassledande prisexpert

Med vår portföljvärdering:

  • Får du ett uppdaterat och exakt värde på din vagnpark.
  •  Hjälper vi dig i din redovisning genom att fastställa rätt tillhandahållande av din vagnpark.
  • Ger vi dig en objektiv bild av tillgångarnas värde.

Minska ditt risktagande med aktuell information

Uppföljning av aktuella bilpriser och beräkning av framtida bilvärden är kritiska parametrar vid beräkning av riskavsättningar och prognoser.

Vi har verktygen och lösningar som ger dig möjlighet att få en kontinuerlig uppföljning och kontroll på dina risker oavsett om du vill värdera hela eller delar av ditt lager eller vagnpark.

Detta kanske också intresserar dig

Kalkyl & Radar

Dina verktyg för en smidig och faktabaserad fordonsvärdering. Fatta mer välgrundade beslut, skydda vinstmarginalerna och utveckla din verksamhet.

Car to Market

Ett konsult-team av experter med fokus på design, konstruktion och lansering av fordon för att hjälpa er att lyckas på fordonsmarknaden.

Datalösningar & API

All data du behöver under ett fordons hela livscykel, på dina villkor.

Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden.

Residual Value Monitor

Bli en marknadsledare. Övervaka, analysera och jämför hur väl dina konkurrenters lager presterar jämfört med ditt, både nationellt och i Europa.

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

Ja, kontakta mig angående Portföljvärdering

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.