Konkurrensfördelar med tillförlitliga pris- och specifikationsdata

Eftersom vårt fokus ligger på att ge ett optimalt restvärde – och lägre total ägandekostnad – stöder vi din affärsstrategi så att du kan sälja fler bilar med större lönsamhet.

Ta reda på mer


Prissättning & volymplanering 

Optimera din fordonsportfölj – från lansering till efterförsäljning – med expertsupport och data.

Prognoser för restvärde och total ägandekostnad 

Designa fordon för framtidens kunder med detaljerade fordonsspecifikationer och korrekta prognoser.

Tillgänglig dataanalys 

Få tillgång till avancerade rådata från hela den europeiska marknaden – och gör den tillgänglig i ett transparent format.

Spiralformade vägar omgivna av träd

Strategi

Vi kombinerar stabila data och intern expertis för att hjälpa dig att utforska marknadsmöjligheter och förbättra dina strategiska val. Vad vi gör:  

 • Ger dig tillgång till pålitliga marknadsutsikter, trender och expertutlåtanden 
 • Hjälper dig att förstå konkurrenters strategi för att se var det finns brister 
 • Tillhandahåller korrekta prognoser inför produktionsplanering
 • Ger omfattande insikter med ingående data för många olika länder och märken  

EV-VOLUMES

Residual value INDEX

 

Produktutveckling och volymplanering

Prognostisera hur fordonet står sig på marknaden under hela dess livslängd:  

 • Simulera hur förändringar i pris, specifikation och utrustning kommer att påverka framtida restvärden och total ägandekostnad 
 • Optimera volym- och portföljplanering samt kanalmix (återförsäljare, captive-bolag, leasing, andra B2B-kanaler)  
 • Bedöm ett fordons restvärdespotential, inbegripet rekommendationer till förbättring 
 • Jämför restvärden mellan fordonsklass, märke och/eller land  

Car to marketResidual value INDEX

Residual value monitor

EV-VOLUMESEV

B2B-försäljning och remarketing

Få tillgång till data för att se hur du står dig vad gäller total ägandekostnad och ge dina kunder det mest intressanta erbjudandet:  

 • Simulera pris-, specifikations- och rabattscenarier för att du ska kunna optimera total ägandekostnad jämfört med dina huvudkonkurrenter.
 • Jämför dina modellers totala ägandekostnad jämfört med konkurrenterna och visa vilken fördel du erbjuder så att du kan sälja fler bilar. 


Därför litar tillverkare och importörer på våra data

Har du problem med att se videon? Klicka här

Våra data kommer från tillförlitliga källor och är fristående från alla intressenter i bilbranschen. De täcker dessutom 99 % av alla fordon och har en marknadsledande detaljnivå och precision

Upptäck vad mer som gör Autovista till rätt val för tillverkare och importörer. 

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.
Stadsväg som visar fordonsidentifiering

Heltäckande support

Våra kunder litar på att vi hjälper dem att fatta rätt investeringsbeslut som driver upp försäljningen och maximerar vinsten. 

 

 • Se jämförelser av totalkostnader för ägande på 11 marknader – förbättra ditt resultat när det gäller anbud. 
 • För in våra uppgifter i ditt interna system för att hjälpa dig med beslutsfattande (specifikationer, restvärden, prognoser och rådata om totalkostnader för ägande. 
 • Mät ditt återförsäljarnätverks skick och resultat. 
 • Jämför dina fordon med flera länder med våra paneuropeiska uppgifter. 
 • Främja närmare relationer med alla i din leveranskedja – och med slutkunder. 
 • Använd våra klassledande internationella lösningar för att följa restvärden för att få full kontroll av alla trender och identifiera attraktiva finansiella lösningar och leasingerbjudanden för dina fordon. 

Våra lösningar

AutovistaIDD

Fordonsspecifikationsdata i toppklass. Uppdateras regelbundet.

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

Residual Value Monitor

Bli en marknadsledare. Övervaka, analysera och jämför hur väl dina konkurrenters lager presterar jämfört med ditt, både nationellt och i Europa.

Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden.

Car to Market

Ett konsult-team av experter med fokus på design, konstruktion och lansering av fordon för att hjälpa er att lyckas på fordonsmarknaden.

Portföljvärdering

Värdera ditt befintliga lager eller leaseingportfölj och förstå riskerna.

EV Volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon