Arkiv: Industri

Myndighet

Är er färdplan för fordonsbranschen lockande för den stora marknaden

Övergången till elbilar är bland de saker som myndigheter prioriterar högst och de spenderar stora summor på elektrifieringsplanen. Men är ni säkra på att er färdplan för fordonsbranschen skapar rätt incitament för att gå från en nischmarknad till den stora marknaden?

Ta reda på mer

Tillhandahåll datadrivna policyer 

Använd våra uppgifter, analyser och insikter om nya och begagnade bilar för att skapa praktiska policyer som blir så lockande som möjligt för allmänheten. 

Förutspå korrekta restvärden 

Förutspå, följ och jämför lyckade övergångar till elbilar med robusta restvärdesprognoser och -data. 

Få en överblick över Europa 

Utforska snabbt och enkelt policyer och hur många som övergått till elbilar på den europeiska marknaden. 


Satsa på mer än bara nybilsmarknaden

De flesta myndighetspolicyer riktar sig främst mot nybilsmarknaden, som bara utgör en liten del av hela fordonsflottan. För att fordonsindustrin ska kunna driva på en löpande tillväxt vill myndigheter utöka sina policyer till den stora marknaden och begagnatmarknaden för en mer omfattande överblick. 

Flygfoto av slingrande vägar omgivna av grönskaFlygfoto av slingrande vägar omgivna av grönska

Med tillgång till våra tillverkargodkända data över specifikationer, prissättning, volym och värdering kan ni utnyttja begagnatmarknadens potential för att bemöta kostnadsproblematiken och se till att ni ger incitament för rätt fordonssegment för den stora marknaden. 

Använd våra data för att göra följande: 

 • Kontrollera hur många som övergått till elbil i olika länder och använd det sedan i ert beslutsfattande och justera policyerna därefter. 
 • Spåra och jämför restvärden innan och efter justeringar och se om övergången till elbil har snabbats på eller saktat in. 
 • Jämför olika länder och hur deras laddningsinfrastruktur och anslutningsdon ser ut för att avgöra hur attraktiva olika marknader är ur ett infrastrukturperspektiv. 
 • Mät mot marknadsandelsmål för att fortsätta att vara på rätt spår för er övergångsplan. 
 • Håll koll på de stora trenderna i branschen med robusta data som kan utgöra grunden för beslut om handlingsprogram istället för antaganden. 

Lågvinkelvy av höga neonbyggnader

Är du skatterådgivare eller jurist och använder våra data och analyser?

Förutom att ligga till grund för policyer används våra data, analyser och insikter av många olika myndigheter från tull till domstolar på följande sätt: 

 • Skatterådgivare kan använda våra robusta fordonsvärderingar för att ta reda på det exakta beskattningsbara priset på fordon. 
 • Våra värderingar är domstolsgodkända och kan användas för att fastställa värdet för fordonstillgångar i ärenden som t.ex. gäller olyckor. 

Varför myndighetsproffsen litar på våra data

Vi tillhandahåller upp till 20 år av prisdata, analyser och insikter – standardiserade för hela Europa – som hjälper myndigheter att skapa hållbara fordonspolicyer. 

Upptäck vad mer som gör Autovista till det rätta valet för myndighetsproffs. 

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Fågelperspektiv på motorvägen omgiven av fält och träd

Maximera effektiviteten

Våra identifikationsuppgifter hjälper kunder inom offentlig sektor att:

 • Katalogisera hela fordonsflottor när de kombineras med vår VIN-tjänst.
 • Hitta rätt fordonsspecifikationer för att ta hand om individuella sektorbehov med paneuropeisk täckning.
 • Förbättra hela systemverksamheter från flotthantering till beskattning och lagstiftning.

EV-volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon. Vi erbjuder unika uppsättningar av högkvalitativa spårnings- och prognosdata för elfordon med granularitet på högsta nivå.

FÅ REDA PÅ MER

Våra lösningar

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden.

EV Volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon

Telematik

Telematik

Säkerställ att dina innovationer passar och har rätt specifikationer för motorbranschens nyckelaktörer och produkter genom att samarbeta med Autovista.

Hur vi kan hjälpa dig

Elbil automatiserad med hjälp av Big Data

Vi samarbetar med pionjärer inom teknikområdet för att hjälpa till att lansera innovativa produkter och tjänster inom bilsektorn, från uppkoppling och telematik till nya tekniska lösningar.

Autonomt självkörande fordon

Därför väljer du Autovista

Våra kunder använder våra officiella uppgifter och insikter för att bedöma varje fordonstillverkares fordons- och tekniska behov:

Koncept för förarassistanssystem

Lämna rätt specifikationer

Våra specifikationsuppgifter hjälper dig att upptäcka var och hur din produkt kan installeras i en ny fordonsmodell under planerings- och designfasen.

Flygfoto vägtrafik med teknik HUD Multi path Visual tracker mål, anslutningsteknik

Behåll kontrollen

Autovistas identifieringsdata hjälper dig att hålla koll på dina lager så att du alltid vet vilka fordon dina produkter är installerade i.

Vem kommer att bli motorbranschens Netflix?

Att växla från ägarskap till användarskap är en av de största utmaningarna för alla aktörer i motorbranschen. Vad är viktigt för nuvarande kunder? Vem blir motorbranschens Netflix? Kommer denna position att domineras av en profil av en marknadsaktör? Hör Dirk-Marco Adams, CSO på Autovista Group, dela sin åsikt om detta intressanta ämne.

 

Våra lösningar

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

Residual Value Intelligence

Övervaka de ständigt fluktuerande trenderna på marknaden för begagnade bilar för att maximera intäkterna och säkra vinstmarginalerna.

Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden.

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Konsultbolag

Imponera på dina kunder med marknadsinformation i världsklass om fordonsbranschen

Oavsett om du presenterar något för en kund eller genomför revision eller due diligence kan du hitta nya vinklar i dina analyser och erbjuda bättre värde till dina kunder genom att berika din portfölj med vår pålitliga marknadsinformation och våra data.

Ta reda på mer

Pålitliga datakällor 

Förklara prognoser och uppskattningar med stor säkerhet med hjälp av exakta data från tillverkargodkända källor. 

Dagliga branschinsikter 

Utforska branschtrender och restvärdesutveckling med data som uppdateras dagligen för förbättrad korrekthet. 

Förbättrad portföljplanering 

Se direkt vad som säljer, hur snabbt och till vilket pris – maximera ditt konsultationsvärde. 

Förbättra dina kundpresentationer med datadrivna insikter

Förlita dig inte på undermåliga beräkningar av marknadsandelar och prognoser från webben. Skaffa dig exakta data och visa din expertis för potentiella kunder.  

Våra data är mycket korrekta tack vare robust metodologi kombinerat med de allra senaste statistiska algoritmerna: 

 • Mycket korrekta marknadsandelar och volymdata för att förstå hur varumärken presterar på marknaden. 
 • Tillförlitliga data om total ägandekostnad på en intuitiv plattform, så att du kan simulera värden och fastställa vilka fordon som är mest kostnadseffektiva – och därmed också vilka segment som är det. 
 • Information och övervakning av restvärde – håll koll på pågående trender och utnyttja denna information i dina kundpresentationer och bedöm dina kunders riskposition på ett tillförlitligt sätt. 

EV-VOLUMESResidual value INTELLIGENCE

CAR COST EXPERT

EV

Erbjud tillverkare bättre konsultationer

Utöka din förståelse för varför vissa modeller över- eller underpresterar. Hitta nya vinklar för att förbättra prestationen och ge tillverkare råd utefter det: 

 • Jämför restvärden med konkurrerande modeller för att identifiera skillnader och förbättra dem. 
 • Förbättra volym- och portföljplanering med tillförlitliga registreringsdata. 
 • Utforska olika tekniker och trendande cellkemi med våra data om batterier. 

EV-VOLUMESResidual value MONITORONITOR

Utför due diligence med större tillförsikt

Vid värderingar kan revisorer behöva ha tillgång till uppdaterad information för att bedöma risker – särskilt för företag med stora tillgångsrisker i sin redovisning. 

Använd våra data för att förbättra din service och stödja dina resultat och imponera på kunderna. 

Residual value INTELLIGENCE

Varför fordonsproffsen litar på våra data

Våra data är oberoende av alla intressenter i fordonsbranschen och täcker på ett tillförlitligt sätt 99 procent av alla fordon med marknadsledande detaljer och korrekthet. 

Upptäck vad mer som gör Autovista till rätt val för fordonsproffs

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Upptagen motorväg i solnedgången som visar vänster körning

Få tillgång till alla områden

Använd våra marknadsföringstrender och data för att:

 • Tyda den komplexa restvärdesmarknaden i en snabblick.
 • Visa restvärden i flera europeiska länder.
 • Få rådata och analys som hjälper dig till kraftfulla argument.
 • Berika din due diligence med avgörande perspektiv för riskpositioner för fordonstillgångar.
 • Använd vår data och analyser till att basera din affärsstrategi och vinst på.

6 fördelar med att övervaka restvärden

Förlita dig på bevisad expertis

Våra metoder och värderingsdatatekniker som är bäst i branschen har utvecklats under de senaste 80 åren. Vi publicerar våra noggrannhetssiffror varje månad för total transparens.

Våra lösningar

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

EV Volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon

Residual Value Monitor

Bli en marknadsledare. Övervaka, analysera och jämför hur väl dina konkurrenters lager presterar jämfört med ditt, både nationellt och i Europa.

Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden.

Residual Value Intelligence

Övervaka de ständigt fluktuerande trenderna på marknaden för begagnade bilar för att maximera intäkterna och säkra vinstmarginalerna.

Biltillverkare Importörer

Konkurrensfördelar med tillförlitliga pris- och specifikationsdata

Eftersom vårt fokus ligger på att ge ett optimalt restvärde – och lägre total ägandekostnad – stöder vi din affärsstrategi så att du kan sälja fler bilar med större lönsamhet.

Ta reda på mer


Prissättning & volymplanering 

Optimera din fordonsportfölj – från lansering till efterförsäljning – med expertsupport och data.

Prognoser för restvärde och total ägandekostnad 

Designa fordon för framtidens kunder med detaljerade fordonsspecifikationer och korrekta prognoser.

Tillgänglig dataanalys 

Få tillgång till avancerade rådata från hela den europeiska marknaden – och gör den tillgänglig i ett transparent format.

Spiralformade vägar omgivna av träd

Strategi

Vi kombinerar stabila data och intern expertis för att hjälpa dig att utforska marknadsmöjligheter och förbättra dina strategiska val. Vad vi gör:  

 • Ger dig tillgång till pålitliga marknadsutsikter, trender och expertutlåtanden 
 • Hjälper dig att förstå konkurrenters strategi för att se var det finns brister 
 • Tillhandahåller korrekta prognoser inför produktionsplanering
 • Ger omfattande insikter med ingående data för många olika länder och märken  

EV-VOLUMES

Residual value INDEX

 

Produktutveckling och volymplanering

Prognostisera hur fordonet står sig på marknaden under hela dess livslängd:  

 • Simulera hur förändringar i pris, specifikation och utrustning kommer att påverka framtida restvärden och total ägandekostnad 
 • Optimera volym- och portföljplanering samt kanalmix (återförsäljare, captive-bolag, leasing, andra B2B-kanaler)  
 • Bedöm ett fordons restvärdespotential, inbegripet rekommendationer till förbättring 
 • Jämför restvärden mellan fordonsklass, märke och/eller land  

Car to marketResidual value INDEX

Residual value monitor

EV-VOLUMESEV

B2B-försäljning och remarketing

Få tillgång till data för att se hur du står dig vad gäller total ägandekostnad och ge dina kunder det mest intressanta erbjudandet:  

 • Simulera pris-, specifikations- och rabattscenarier för att du ska kunna optimera total ägandekostnad jämfört med dina huvudkonkurrenter.
 • Jämför dina modellers totala ägandekostnad jämfört med konkurrenterna och visa vilken fördel du erbjuder så att du kan sälja fler bilar. 


Därför litar tillverkare och importörer på våra data

Har du problem med att se videon? Klicka här

Våra data kommer från tillförlitliga källor och är fristående från alla intressenter i bilbranschen. De täcker dessutom 99 % av alla fordon och har en marknadsledande detaljnivå och precision

Upptäck vad mer som gör Autovista till rätt val för tillverkare och importörer. 

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.
Stadsväg som visar fordonsidentifiering

Heltäckande support

Våra kunder litar på att vi hjälper dem att fatta rätt investeringsbeslut som driver upp försäljningen och maximerar vinsten. 

 

 • Se jämförelser av totalkostnader för ägande på 11 marknader – förbättra ditt resultat när det gäller anbud. 
 • För in våra uppgifter i ditt interna system för att hjälpa dig med beslutsfattande (specifikationer, restvärden, prognoser och rådata om totalkostnader för ägande. 
 • Mät ditt återförsäljarnätverks skick och resultat. 
 • Jämför dina fordon med flera länder med våra paneuropeiska uppgifter. 
 • Främja närmare relationer med alla i din leveranskedja – och med slutkunder. 
 • Använd våra klassledande internationella lösningar för att följa restvärden för att få full kontroll av alla trender och identifiera attraktiva finansiella lösningar och leasingerbjudanden för dina fordon. 

Våra lösningar

AutovistaIDD

Fordonsspecifikationsdata i toppklass. Uppdateras regelbundet.

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

Residual Value Monitor

Bli en marknadsledare. Övervaka, analysera och jämför hur väl dina konkurrenters lager presterar jämfört med ditt, både nationellt och i Europa.

Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden.

Car to Market

Ett konsult-team av experter med fokus på design, konstruktion och lansering av fordon för att hjälpa er att lyckas på fordonsmarknaden.

Portföljvärdering

Värdera ditt befintliga lager eller leaseingportfölj och förstå riskerna.

EV Volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon

Remarketing

Upptäck möjligheter till lönsam remarketing av fordon

Våra data hjälper dig att välja optimala kanaler för att sälja ditt lager till bästa pris.

Ta reda på mer

Prissättning och jämförelser 

Håll dig uppdaterad och konkurrenskraftig genom att direkt ha tillgång till exakta fordonsspecifikationer, marknadspriser och försäljningstider.

Fordonsskadebedömning 

Undvik att spendera för mycket på dina tillgångar med hjälp av skadeberäkningar före och efter en olycka som täcker in priser för reservdelar, lack och arbete. 

Effektivitetsverktyg

Speeda upp dina processer med vårt praktiska och kompletta nav för att identifiera, värdera och marknadsföra ditt lager av begagnade bilar. 

Prissättning och jämförelser

 • Identifiera snabbt den exakta specifikationen för alla fordon – inklusive eventuella tillval – med enbart ett chassinummer eller ett registreringsnummer – för att få en rimlig bild av hur marknaden ser ut. 
 • Sätt rätt pris på ett begagnat fordon – med hänsyn till lokal konkurrens, genomsnittligt antal försäljningsdagar och efterfrågan – för att kunna komma med konkurrenskraftiga erbjudanden. 
 • Jämför priserna på begagnade fordon mot lokala konkurrenter för att få en konkurrensfördel. 
 • Kontrollera dagligen hur attraktiva dina erbjudanden är, med mätvärden som lagerdagar kontra premiumpriser. 

Fordonsskadebedömning

 • Bedöm enkelt fordonsskador och var transparent mot dina kunder – det ger ökat förtroende. 
 • Priser på OEM-delar tillgängliga med ett klick. 
 • Interaktiv grafik som hjälper dig att visualisera fordonsdelar. 

Effektivitetsverktyg

 • Publicera annonser för begagnade bilar direkt på välkända portaler för ett effektivare arbetsflöde. 
 • Komplett identifiering, specifikation och värdering för ökad produktivitet – du behöver inte växla mellan olika plattformar. 
 • Användarvänligt gränssnitt gör att du slipper komplex programvara. 
 • Korrekta data tack vare avancerad maskininlärning, högkvalitativa indata och intern expertis. 

TA REDA PÅ MER

Därför litar remarketingproffsen på våra data

Med vår marknadsledande interna expertis och våra högkvalitativa indata kan du lita på att våra tillförlitliga data hjälper dig att fatta oberoende remarketingbeslut som gynnar din verksamhet. 

Upptäck vad som mer gör Autovista till rätt val för remarketingproffsen. 

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Hur vi kan hjälpa dig

Ögonblick på vita LCV:er bakifrån/på sidan i en rad

Vi hjälper dig radera alla blinda fläckar och kombinera en exakt tillgångsspecifikation med aktuella bransch- och återförsäljarpriser, från beslut om vilka fordon du ska köpa in och sälja av till att bestämma optimala begagnat-värden.

Fågelperspektiv på den vänstervända bilparken

Håll dig uppdaterad

Du kan lita på att vi vet var, när och hur du maximerar din investering i fordonsflottan. 

Eftersom vi uppdaterar våra dataflöden dagligen håller du dessutom stenkoll på konsumenttrenderna. 

Låg fågelperspektiv av ett stort fartyg med en flotta av fordon

Ta bort förvirringen

Våra uppgifter för identifiering, specifikation, värdering och prognoser och insikter som marknaden förlitar sig på hjälper dig att bedöma modeller, varianter och mycket mer, allt på ett ställe.

Fågelperspektiv på bil och LCV-flottan

Starta om dina strategier för begagnat-försäljning

Vi kan hjälpa dig att:

 • Identifiera de bästa vägarna för att skapa framgång med begagnat-försäljning baserat på fakta, inte magkänsla.
 • Etablera en icke förhandlingsbar jämförelse som du kan mäta resultatet av på din egen begagnad-försäljning.
 • Fatta smartare beslut baserat på genomsnittlig försäljningstid, lokalt genomsnittspris och mycket mer.
 • Hitta de bästa kanalerna och platserna för att sälja ditt lager till bäst pris.
 • Upptäck möjligheter för en lönsam begagnat-försäljning i hela Europa.

Våra lösningar

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden.

Residual Value Intelligence

Övervaka de ständigt fluktuerande trenderna på marknaden för begagnade bilar för att maximera intäkterna och säkra vinstmarginalerna.

Fleet & Finans

Hantera tillgångsriskerna med fordon – från inköp till försäljning

Vi ger dig korrekta data och insikter som hjälper dig att fatta rätt beslut, hela vägen från det att du köper in fordon och absorberar tillgångsrisken fram till att du beslutar om bästa tillfället att ta dem ur fordonsflottan. På så vis kan du slippa dyrbara misstag till följd av felaktig information.

Ta reda på merPrissättning och specifikation

Identifiera snabbt fordon, utrustning och hundratals tekniska funktioner med vårt enkla verktyg där du kan slå på chassinummer. 

Värderingar och prognoser 

Håll koll på kritiska trender innan de faktiskt inträffar med träffsäkra prognoser och tillförlitliga data om lager, försäljning och regionala variationer. 

Service, underhåll och reparation 

Undvik kostsamma överraskningar med en detaljerad översikt över fordonsflottans aktuella och beräknade kostnader under varje fordons livslängd. 

Nybilsförsäljning och införande i fordonsflottan

Ladda upp korrekta och detaljerade specifikationsdata – däribland ”build rules” – i dina kundkonfiguratorer för många olika fordonsmärken, så att du kan erbjuda dina kunder bästa tänkbara användarupplevelse.  

 • Omfattande dataflöde som täcker 99 procent av alla nya fordon på marknaden, däribland el- och hybridbilar 
 • Detaljerade tekniska specifikationer i linje med policyn för företagsfordon 
 • Standardiserat format för alla större europeiska marknader för ökad enhetlighet och flexibilitet  
 • Rådata som enkelt kan integreras i dina system, så att du inte behöver använda några andra plattformar (tillgängliga som dataflöden eller API)  
 • Regelbundna uppdateringar (upp till 24/7) för ökad precision  

Riskhantering och riskstyrning

Fastställ och övervaka portföljens riskposition utifrån flera olika mätpunkter – du kan när som helst gå in och reagera på eventuella risker. 

Vid avtalsstart

Fastställ redan från början fordonens riskposition på olika marknader med hjälp av restvärdesprognos och data för service, underhåll och reparationer för flera olika länder. På så sätt minskar du risken när avtalet löper ut och får samtidigt bättre affärsresultat.

 • Sätt realistiska restvärden vid avtalsstart med hjälp av korrekta prognoser och förbättra på så vis dina marginaler
 • Förstå restvärdestrender i flera olika länder ända ner till segment/karosstyp för att anpassa strategierna för att lägga till och ta bort fordon ur fordonsflottan
 • Prognostisera driftskostnader för service och underhåll för en effektiv planering – undvik olägliga kostnader och överraskningar som spräcker budgeten 

Datalösningar & API

Under avtalet

Utför lagerinventeringar på alla enheter när det passar dig bäst och utnyttja branschledande data för att identifiera, analysera och hantera potentiell risk i alla skeden.

 • Använd vår pålitliga chassitjänst för att genomföra en korrekt kontroll av fordonen  
 • Beräkna exakta värderingar, inklusive nedskrivning av eventuella tillval
 • Ta fram aktuella värderingar och prognoser  

Fordonsstrategi för leasingavtalets utgång samt begagnatförsäljning

Fatta databaserade remarketing- och försäljningsbeslut när leasingavtalet löper ut. 

Flygfoto vägtrafik med teknik HUD Multi path Visual tracker mål, anslutningsteknik

Efter leasing

Få tillgång till harmoniserade internationella data för att maximera fordonsflottans remarketingpotential  

 • Bestäm enkelt det bästa alternativet för fordon som tas ur leasing, t.ex. om du ska ta bort en bil från fordonsflottan eller flytta över den till begagnatleasing  
 • Hjälp kunder att förlänga avtalet beroende på om en begagnad bil är intressant för remarketing  
 • Beräkna kapitalnivån/nyttan med alternativa lösningar för att öka fordonsomsättningen  

ta reda på mer

vin specification

Vin specification

Re

Begagnatförsäljning

Få omedelbara – och träffsäkra – värderingar av begagnade bilar, presenterade i ett enkelt och lättanvänt gränssnitt 

 • Jämför dina regionala värden för begagnade bilar för att få en konkurrensfördel på din lokala marknad
 • En komplett lösning för försäljning av begagnade bilar, hela vägen från värderingar till att annonser publiceras direkt på välkända säljportaler – det ger ökad effektivitet
 • Du har alltid möjlighet att se över dina erbjudanden för att anpassa priser efter förändringar i marknad och policy 

Varför Fleet- & Finance-proffsen litar på våra data

Har du problem med att se videon? Klicka här

Har du problem med att se videon? Klicka här


Våra opartiska data är standardiserade för hela Europa och alla större märken. Det gör att du slipper felaktig information som kan bli kostsam för hela fordonsflottan.

Upptäck vad som mer gör Autovista till rätt val för Fleet- och Finance-proffsen.

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Riskhantering av högsta kvalitet

Våra nuvarande marknadsvärden och restvärdesprognoser hjälper dig att:

 • Välja rätt fordon och utrustning för att möta dina egna och dina kunders krav.
 • Etablera den optimala riskpositionen för varje fordon och för hela portföljen.
 • Anpassa din strategi för att köpa in och sälja en flotta med hjälp av våra uppgifter och insikter om nuvarande och kommande sektorstrender som påverkar restvärden.
 • Beräkna din flottas värde korrekt och regelbundet.
 • Förbli konsekvent

6 fördelar med att övervaka restvärden

Bygg din konfigurator

Använd vår information för att ta fram förslag till dina kunder. Vi tillhandahåller värden på begagnade bilar och prognosvärden samt specifikationsdata som vi kan mata in i dina konfiguratorsystem. Detta hjälper till att stödja din riskhanteringsprocess, inklusive tekniska fakturakontroller.

Kontrollera totalkostnaderna

Håll dig uppdaterad om den bästa drivlinjemixen med vår information om totala ägandekostnader och insikter. Vi kombinerar branschledande avskrivningsuppgifter och insikter som täcker alla driftskostnader för fordonet. Dessa inkluderar bränsle och energi, skatter, service, underhåll, slitage, däck och försäkringsuppgifter. Vi hjälper dig att spåra användningskostnader och försvara prissättningen för dina kunder.

Våra lösningar

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

AutovistaIDD

Fordonsspecifikationsdata i toppklass. Uppdateras regelbundet.

Portföljvärdering

Värdera ditt befintliga lager eller leaseingportfölj och förstå riskerna.

Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden.

Residual Value Monitor

Bli en marknadsledare. Övervaka, analysera och jämför hur väl dina konkurrenters lager presterar jämfört med ditt, både nationellt och i Europa.

EV Volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon

Försäkring

Förbättra ditt försäkringserbjudande med aktuella fordonsdata 

Våra anpassningsbara dataset och lättanvända program hjälper dig att snabbt fatta kritiska försäkringsbeslut, oavsett om det handlar om underwriting eller hantering av försäkringsrisk.


Fordonsidentifiering och specifikation 

Få omedelbar tillgång till detaljerad teknisk information för 99 % av alla världens fordon. 

Prissättning och värderingar  

Vässa din konkurrensfördel genom att lokalisera viktiga trender i realtid. 

Service OCH underhåll 

Beräkna enkelt totala förlustanspråk och reparationskostnader med våra smidiga interaktiva verktyg.  

Underwriting

 • Använd chassinumret för att enkelt ta fram korrekt och detaljerad fordonsinfo, så att du kan erbjuda kunderna bättre försäkringspremier utan att förlora någon vinst.Håll koll på en marknad i förändring med aktuella data för 99 % av alla el-, hybrid- och förbränningsfordon.
 • Integrera smidigt våra data i dina befintliga system och spara in kostsamma programuppdateringar. 
 • Uppnå betydligt mindre risk för mänskliga fel som annars skulle kunna leda till dyra ersättningsanspråk. 

TA REDA PÅ MER

Ögonblick på trafik på en väg med flera begagnade bilar

Verkstads- och anspråksbedömning

 • Beräkna enkelt värdet på ett anspråk med vårt branschledande verktyg för fordonsvärdering.  
 • Hitta snabbt och enkelt rätt reservdelspriser och information med färgkodad interaktiv grafik.
 • Få tillgång till historiska restvärdesdata för att göra det lättare att fatta korrekta beslut. 

Fordonsvärdering

Restvärdesdata

Därför litar försäkringsproffsen på våra data

Har du problem med att se videon? Klicka här


Med ett team på nästan 400 fordonsspecialister gör vi oberoende värderingar som ger Europas tillförlitligaste prisinsikter varje dag. 

Upptäck vad som mer gör Autovista till rätt val för försäkringsproffsen. 

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Sidovy av bil närbild av sidospegel med blå och grön dimma vågor

Speeda upp dina processer – få mer tid till annat

Använd Autovistas data så kan vi hjälpa dig att: 

 • Bearbeta krav snabbare och mer effektivt. 
 • Frigöra mekaniker för fordon som kräver deras expertis. 
 • Ta fram mer korrekta och konkurrenskraftiga offerter med kontroll av chassinummer och registreringsnummer för att identifiera alla alternativ och säkerhetsutrustning automatiskt. 
 • Minska kostnaderna genom att bedöma fordonsskadan på rätt sätt. 

Bilinteriör som visar ratten och instrumentbrädan på natten med regn

Beräkningar du kan lita på

Autovistas aktuella data, garanterar att alla beräkningar av totalkostnader är lönsamma och kan förklaras för dina kunder. 

Få tillgång till historiska restvärden för att stötta noggrannheten i dina beslut. 

Vitt elfordon som laddas med reflektion av väg och fordonssymboler

Använd våra korrekta data som telematikstöd

Vi erbjuder support för att generera telematikuppgifter och ge dig korrekt identifiering av den utrustning som används i varje fordon. 

Våra lösningar

AutovistaIDD

Fordonsspecifikationsdata i toppklass. Uppdateras regelbundet.

Residual Value Intelligence

Övervaka de ständigt fluktuerande trenderna på marknaden för begagnade bilar för att maximera intäkterna och säkra vinstmarginalerna.

Future Residual Value

Uppföljning av aktuella begagnatpriser och beräkning av framtida restvärden.

Portföljvärdering

Värdera ditt befintliga lager eller leaseingportfölj och förstå riskerna.

EV Volumes

Pålitliga specialistuppgifter om fordonsvolym och prognoser för elfordon

Bilhandlare

Fatta snabbare och smartare återförsäljarbeslut

Autovista revolutionerar fordonsvärderingar och lagerhantering. Testa redan i dag.

Ta reda på mer

Korrekta fordonsvärderingar 

Få tillgång till detaljerad teknisk information som reparationsberäkningar, inbytesvärden och mer – förstå ditt lagervärde. 

Effektiv lagerhantering 

Använd verktyg för att identifiera vilka delar av lagret som efterfrågas, spåra dina konkurrenter och anpassa dina priser – tjäna pengar på dina insikter. 

Skyddad vinstmarginal

Ta del av Europas återförsäljarpriser i realtid – analyserade på regionnivå – och få kontroll över marknadsluckor. 

Hur vi kan hjälpa dig

Närbild sidovy av rörlig bil mörk effekt

Vi erbjuder en användarvänlig lösning som är designad från grunden för att passa dina affärs- och arbetsprocesser. Autovista ger dig snabb tillgång till de verktyg och uppgifter du behöver för att fatta välgrundade beslut, skydda dina vinstmarginaler och få ditt företag att växa – från inbytesvärden och hantering av lager fram till avslutad försäljning. Du når den dygnet runt på ett ställe – från vilken enhet som helst.

Varför använda Autovista?

Oss kan du lita på. Tusentals beslut fattas dagligen baserade på vår pålitliga information. Med hjälp av Autovista’s produkter och tjänster kan du spara tid på dagliga uppgifter och processer, fatta välgrundade beslut som förbättrar ditt företags konkurrenskraft och ökar dina vinstmarginaler.

Få det bästa priset

Autovista’s ”retailpriser” i realtid ger en fullständig bild av den aktuella marknaden. Det tillsammans med branschspecifika marknadsvärderingar ger dig en 360 °-vy av dina värderingar.

Därför litar fordonsåterförsäljare på våra data

Har du problem med att se videon? Klicka här

Vi fyller dagligen på våra system med nya data och samtidigt filtrerar lokala bilmarknadsexperter bort fel. På så sätt får du tillgång till inmatade rådata av högsta kvalitet.  

Upptäck vad som mer gör Autovista till rätt val för återförsäljarproffsen. 

Ja, jag vill veta mer om era tjänster.

Vänligen observera. Vi erbjuder endast prenumerationer och kan därmed inte erbjuda enstaka värderingar.

* Oblikatoriskt fält


Vänligen observera. Vi erbjuder enbart produkter och tjänster för företag. En person anställd på Autovista kommer personligen att kontakta dig och berätta mer om våra produkter och tjänster. Behandling av din personliga data är baserad på Artikel 6 paragraf 1 punkt b) och f) såsom GDPR är beskrivet i Autovistas integritetspolicy.

Identifiera värdefulla lager

Vår fordonsspecifika information, som du når via webbtjänster eller dataprogram, hjälper dig att identifiera och specificera ditt lager innan du annonserar på nätet.

 • Få tillgång till rikstäckande detaljhandelsinformation dygnet runt från vilken enhet som helst.
 • Fatta beslut baserat på statistik som ”genomsnittligt antal dagar till försäljning”.
 • Visa statistik över de fordon som säljs snabbast per region.

Smartare lager och riskhantering

Hantera försäljningen effektivt, se vilka fordon som är populära, när du ska ändra prisstrategier och hur du identifierar potentiella kunder. Upptäck viktig information om ditt lager, från överprissatta/underprissatta fordon till antal sålda fordon, med hjälp av KPI:erna i vårt verktyg för lagerhantering.

Våra lösningar

Valuation Webservice – API

Integrera vår värderingstjänst som plug-in i dina tjänster och skapa mervärde för dig och dina kunder.

AutovistaIDD

Fordonsspecifikationsdata i toppklass. Uppdateras regelbundet.

Kalkyl & Radar

Dina verktyg för en smidig och faktabaserad fordonsvärdering. Fatta mer välgrundade beslut, skydda vinstmarginalerna och utveckla din verksamhet.